Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Územní a stavební řízení - Miroslav Černý, Lenka Černá
[  dokument]
29.12.2008 14.01.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OZ DŘEVČICE č.12/2008
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
[  dokument]
10.12.2008 22.12.2008
  Rozpočet obce Dřevčice na rok 2009
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
5.12.2008 5.1.2009
  Upravený rozpočet na rok 2008
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
5.12.2008 5.1.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Roman Čejka
[  dokument]
3.12.2008 17.12.2008
Vyhlášky odboru životního prostředí č.j. 100/46812/2008, týkající se vodního díla paní Polákové
[  dokument]
24.11.2008 10.12.2008
Záměr OÚ o pronájmu prostor
[  dokument]
18.11.2008 3.12.2008
Oznámení o územním řízení ČEZ
[  strana 1, strana 2]
30.10.2008 20.11.2008
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva Dřevčice, které se koná dne
14.11.2008 – pátek v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
[  dokument]
6.11.2008 19.11.2008
Veřejná vyhláška - uložení daňové písemnosti - Petr Čermák
[  dokument]
05.11.2008 19.11.2008
Odbor životního prostředí  - výstavba vodního díla, Jindřiška Poláková
[  strana 1, strana 2]
20.10.2008 05.11.2008
Pozvánka k ústnímu jednání - dešťová kanalizace - investor Sladek Group,a.s.
[  strana 1, strana 2]
09.10.2008 20.10.2008
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
které se koná dne 14.10.2008 – úterý v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
[  dokument]
5.10.2008 15.10.2008
 Oznámení o uložení daňové písemnosti - Petr Čermák 29.09.2008 15.10.2008
Rozhodnutí č.j. Výst. 7075/2008-rozh/JJ, Březinová
 [  strana 1, strana 2]
23.09.2008 07.10.2008
Rozhodnutí č.j. 47356/2008-Rozh/LT, Čepelákovi
 [  strana 1, strana 2, strana 3]
17.09.2008 07.10.2008
Rozhodnutí o umístění stavby - Sládek Group, a.s.
 [  strana 1, strana 2, strana 3]
08.09.2008 24.09.2008
Rozhodnutí o umístění stavby - Jana Chvojková
[
  strana 1, strana 2]
20.08.2008
 
08.09.2008
 
Oznámení o zahájení územního řízení - PhDr.Čepelák Roman, Ing. Čepeláková Iveta  [  strana 1, strana 2] 04.08.2008 20.08.2008
  Z Á M Ě R  č. 2/2008
Obec Dřevčice zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
z á m ě r  odprodat z majetku obce pozemky 
18.07.2008 04.08.2008
Vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Dřevčice   
 
[
  strana 1, strana 2]
09.07.2008 26.07.2008
P O Z V Á N K A
NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
DŘEVČICE, které se koná dne
8.7.2008 – úterý v 19.30 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu
30.06.2008 8.7.2008
P O Z V Á N K A
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
které se koná dne 26.6.2008 – čtvrtek v 18.00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
10.06.2008 25.06.2008
 Celní úřad Plzeň - oznámení o uložení písemnosti - P. Čermák 09.06.2008 25.06.2008
Rozhodnutí stav. odboru č.j. Výst. 7075/2008-rozh/JJ - Březinová
 strana 1, strana 2
21.05.2008 09.06.2008
 Oznámení o uložení písemnosti Celního úřadu Praha D1 pro Petra Čermáka 20.05.2008 09.06.2008
Odbor životního prostředí č.j. 100/35031/2007-ozn (2 listy) - firma Inox, množství odebírané vody [  pdf. 29kB]  [ pdf. 27kB] 21.04.2008 06.05.2008
Oznámení stav. odboru čj. Výst. 7075/2008-zah2/JJ - Březinová
[[ pdf. 97kB]  [  pdf. 19kB]
07.04.2008 23.04.2008
Rozhodnutí staveb. odboru č.j. Výst. 12803/2008/rozh/EŠ - Putíkovi
[
 pdf. 189kB]
[
  pdf. 252kB] 
[  pdf. 225kB]
03.04.2008 21.04.2008
Z Á M Ě R č. 1/2008 Obec Dřevčice zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů  z á m ě r pronajmout majetek obce v č.p. 125  za účelem uskladnění materiálu v netemperovaném skladovacím prostrou Technické budovy o výměře 300 m2  [  doc. 225kB] 28.3.2008 14.04.2008
Obecně závazná vyhláška  č. 2 / 2008 o místních poplatcích
[
doc. 66kB]
28.3.2008 14.04.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce Dřevčice  [doc. 104kB] 28.3.2008 14.04.2008
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
DŘEVČICE, které se koná dne
27.3.2008 – čtvrtek v 18.00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu
12.3.2008 27.03.2008
č.j. Výst. 12803/2008/ozná/EŠ -stavební řízení Putíkovi 11.3.2008 26.3.2008
č.j. Výst. 7075/2008-zah/JJ - územní řízení Březinová 11.3.2008 26.3.2008
č.j. Výst. 81424/2007-rozh/JJ- Stavební povolení ČEZ 11.3.2008 26.3.2008
Územního rozhodnutí č.j. Výst. 5815/2008-zjU/VJ 12.2.2008 27.2.2008
Oznámení zahájení stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s. 22.1.2008 6.2.2008
P o z v á n k a
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE,
které se koná dne 20.12.2007 – čtvrtek v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
 
4.12.2007 21.12.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Podolanka 27.11.2007 12.12.2007
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností (rozhodnutí o umístění stavby) 27.11.2007 12.12.2007
Vyhláška Finančního úřadu v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav č.j. 119683/07/057960/1212 - p. Rudler 20.11.2007 5.12.2007
Rozhodnutí o umístění stavby 11.10.2007  29.10.2007
Rozhodnutí o umístění stavby 11.10.2007 29.10.2007 
P O Z V Á N K A
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
DŘEVČICE
které se koná dne
18.10.2007 – čtvrtek v 18.00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu
27.9.2007 29.10.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Obec Dřevčice 3.9.2007 24.9.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - p. Slušný ... 3.9.2007 24.9.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Pražská vodohospodářská společnost a.s. 22.8.2007 6.9.2007
Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad Praha D1 - P. Čermák 22.8.2007 6.9.2007
Oznámení zahájení územnho řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 25.7.2007 21.8.2007
Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním a zahájení sloučeného řízení 5.7.2007 25.7.2007
Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním a zahájení sloučeného řízení 5.7.2007 25.7.2007
Celní úřad Praha D1 - Oznámení o uložení písemnosti, Petr Čermák 12.6.2007

27.7.2007

P O Z V Á N K A  NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE,
které se koná dne
26.6.2007 – úterý v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
11.6.2007

26.6.2007

Veřejná vyhláška - Oznámení o místě a předání lesních hospodářských osnov pro zřizovací obvod Mělník 11.6.2007

27.7.2007

Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Tomáše Malého 5.6.2007

 20.6.2007

Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Lucie Malé 5.6.2007

 20.6.2007

Oznámení o uložení písemnosti
dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění  (Petr Čermák)

28.5.2007

 18.6.2007

Návrh výroku územního rozhodnutí
 - rozhodnutí o umístění stavby (Mikeš)

2.5.2007

18.5.2007

Podniky povodí - výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

20.4.2007

4.6.2007

P o z v á n k a
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE, které se koná dne 20.4.2007 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
5.4.2007 20.4.2007
Návrh výroku územního rozhodnutí 29.3.2007  16.4.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 13.3.2007  16.4.2007
Závěr zjišťovacího řízení "Dřevčice Za humny" ... 11.1.2007 31.1.2007
Oznámení záměru "Dřevčice Za humny" ... 28.12.2006 15.1.2006
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Dřevčice Za humny" ... 28.12.2006  15.1.2006
Obecně závazná vyhláška
Středočeského kraje č. 6/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu
28.12.2006  15.1.2006
V Y H L Á Š K A
obce Dřevčice č. 2 / 2006 o závazné části 1. změny plánu obce D Ř E V Č I C E
22.12.2006 15.1.2006
Z Á M Ě R č. 2/2006
Obec Dřevčice zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
z á m ě r  pronajmout majetek obce v č.p. 125
- za účelem uskladnění materiálu v netemperovaném kancelářském prostrou
o výměře 50 m2 v k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem
22.12.2006 15.1.2006
POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE,
které se koná dne 21.12.2006 – čtvrtek v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
6.12.2006 21.12.2006

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dřevčice
... výsledky

24.10.2006  23.11.2006

Veřejná vyhláška o doručení - Celní úřad Ústí nad Labem

23.10.2006  23.11.2006
Vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Podolanka
Veřejné projednání s výkladem zpracovatele se uskuteční
8.listopadu 2006 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Podolanka
16.10.2006  23.11.2006
O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb
Dle zák. č. 491/2001 Sb ve znění pozdějších § 29 oznamuji, že volby do Zastupitelstva obce Dřevčice se v obci D ř e v č i c e uskuteční :
dne 20.10.2006 pátek od 14.00 hod do 22.00 hod
dne 21.10.2006 sobota od 8.00 hod do 14.00 hod
5.10.2006  23.11.2006
Nařízení Krajské veterinární správy pro středočeský kraj č. 17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel 21.9.2006  23.11.2006

Vyhláška obce Zápy
zahájení projednání Konceptu řešení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zápy

11.9.2006  23.11.2006

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DŘEVČICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci  DŘEVČICE (dle zákona č. 491/2001Sb § 15 písmeno g)

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. § 15 písm. g) informuji , že v obci Dřevčice budou probíhat volby do zastupitelstva obce v 1 volebním okrsku se sídlem v budově Obecního úřadu Dřevčice

5.9.2006  23.11.2006

Oznámení o zahájení územního řízení
a pozvání k ústnímu jednání

28.8.2006 25.9.2006

Podzimní Komunální volby 2006 do zastupitelstva obce D ř e v č i c e konané 20 a 21.10.2006
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí § 15 písm. d) stanovuji 6 členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dřevčice volební obvod č. 1

21.8.2006  23.11.2006
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje č. 4/2006
ze dne 2. srpna 2006,
kterým se zrušuje nařízení Středočeského kraje č. 3/2006
7.8.2006 21.8.2006
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje č.
3/2006 - stav sucha
26.7.2006 21.8.2006
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v KÚ Dřevčice

24.7.2006

 21.8.2006

Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu  ÚP VÚC Pražského regionu

10.7.2006

 8.9.2006

Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu  změny č.1 územního plánu obce Dřevčice

3.7.2006

21.8.2006

Počet členů zastupitelstva pro podzimní komunální volby 2006

26.6.2006

21.8.2006 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE,
které se koná dne
23.6.2006 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

12.6.2006

26.6.2006

Usnesení (Dražební vyhláška)

2.6.2006

26.6.2006

Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávného celku Dřevčice

1.6.2006

26.6.2006

Z Á M Ě R č. 1/2006
Obec Dřevčice zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona  č. 128 / 2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů záměr odprodat z majetku obce pozemky nebo jejich části

31.5.2006

26.6.2006

OZNÁMENÍ  o době a místě konání voleb

18.5.2006

3.6.2006

Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v kat. úz. Dřevčice

9.5.2006

4.7.2006

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Informace o počtu a sídle okrskové volební komise v obci  DŘEVČICE (dle zákona č. 491/2001Sb § 15 písmeno g).
V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. § 3 a zákona č. 152/1994 Sb. § 8 odst. 2 stanovuji pro volby do Parlamentu České republiky 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

18.4.2006

3.6.2006

Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Dřevčice

6.4.2006

31.5.2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dřevčice č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce DŘEVČICE
[
.doc, 184 kB]

4.4.2006

20.4.2006

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPIOTELSTVA DŘEVČICE, které se koná dne 31.3.2006 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ

15.3.2006

5.4.2006

Zadání podnětu k pořízení změny č. 2 ÚPSÚ Dřevčice

15.03.2006

5.4.2006

Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Podolánka.

14.03.2006

5.4.2006

Vyhláška č.13 o mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení tularémie zajíců

10.01.2006

22.02.2006

 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).