Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Územní rozhodnutí o dělení pozemků - Jana Březinová, Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
11.12.2009 28.12.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - přístavba domu čp. 69
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
11.12.2009 28.12.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.17/2009, které se koná 18.12.2009 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
09.12.2009 21.12.2009
Návrh rozpočtu na rok 2010
Vydal: Obec Dřevčice
07.12.2009 20.12.2009
Upravený rozpočet na rok 2009
Vydal: Obec Dřevčice
07.12.2009 20.12.2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se ruší OZV č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Dřevčice.
Vydal: Obec Dřevčice
27.11.2009 14.12.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.16/2009, které se koná ve čtvrtek 26.11.2009 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
18.11.2009 27.11.2009
Zahájení územního řízení - J. Březinová
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
9.11.2009 27.11.2009
Posuzování vlivů na životní prostředí  dle zákona č. 100/2001 Sb.
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii I
Akce : Zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV
 V10 Výškov - Čechy Střed
Vydal: Obec Dřevčice
4.11.2009 28.12.2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby ČEPRO, a.s. modernizace produktovodu DN300
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
21.10.2009 09.11.2009
Záměr č. 1/2009 - odprodat z majetku obce pozemky
Vydal: Obec Dřevčice
21.10.2009 27.11.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
č.15/2009, které se koná dne 24.09.2009 – čtvrtek v 18.00 hod
v zasedací místnosti OÚ
Vydal: Obec Dřevčice
15.9.2009 30.9.2009
Zahájení územního řízení č.j. Výst. 23406/2009/VV - ČEPRO, a.s.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
14.9.2009 30.9.2009
Povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem? odbor ŽP
10.8.2009 24.8.2009
Oznámení "Plánu oblasti povodí horního a středního Labe"
Vydal: Povodí Labe, s.p.
Posuzování vlivů na životní prostředí Oznámení Plánu oblasti povodí horního a středního Labe
Vydal: MŽP ČR
6.8.2009 14.09.2009
Oznámení - přístavba rodinného domu čp. 89 - Ouředníková Renata, Ouředníková Lucie
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
8.7.2009 22.7.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.14/2009
které se koná dne
25.06.2009 – čtvrtek v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
8.6.2009 25.6.2009
Závěrečný účet obce za rok 2008
Vydal: Obec Dřevčice
8.6.2009 26.6.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Marcel Rudler
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - St. Boleslavi
1.6.2009 15.6.2009
č.j. Výst. 18432/2009-zah/EB - III /0109 Popovice, oprava mostu, pro KÚ Sč kraje
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
1.6.2009 15.6.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - studna - Bečkovi
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
1.6.2009 15.6.2009
Vyhláška k dani z nemovitosti
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
28.04.2009 1.6.2009
Oznámení stav. odboru č.j. Výst. 18432/2009-zah/EB - III /0109 Popovice, oprava mostu
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
15.04.2009 29.04.2009
Rozhodnutí Výst. 4389/2009-UR rozh/KP Novákových a Červených.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
09.04.2009 27.04.2009
Veřejná vyhláška Výst. 16261/2009/VV ke stavbě studny Bečkových 
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
09.04.2009 27.04.2009
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
Vydal: Mikroregion Jenštejnské podhradí
09.04.2009 27.04.2009
č.j.Výst. 40795/2008/VV - DOMOV DŘEVČICE
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor
23.03.2009 08.04.2009
č.j. Výst. 4389/2009-UR zah/KP - Novákovi
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor č.j. Výst. 82612/2008-zah/JJ
25.02.2009 14.03.2009
Oznámení - územní a stavební řízení - Ouředníková
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor č.j. Výst. 82612/2008-zah/JJ
09.02.2009 23.02.2009
Návrh územn. rozhodnutí  - rozhodnutí o umístění stavby - Harbáčkovi
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor, č.j. Výst. 82750/2008-zah/LT
09.02.2009 23.02.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Žaneta Černucká
Vydal: FÚ Neratovice
09.02.2009 23.02.2009
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OZ DŘEVČICE č.13/2009
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
5.2.2009 23.02.2009
Veřejná vyhláška  Domov Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor č.j. Výst. 40795/2008/VV,
26.01.2009 09.02.2009
Rozhodnutí o změně stavby - Miroslav Černý, Lenka Černá
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stav. odbor č.j. Výst. 77296/2008-Rozh/PB
26.01.2009 09.02.2009
Stavební povolení - ČEZ Distribuce, a.s., č.j.Výst. 63823/2008-Rozh/LT 5.1.2009 21.01.2009
Ceník služeb v obci Dřevčice pro r. 2009
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
5.1.2009 31.1.2009
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).