Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
Vydal: Obec Dřevčice
18.12.2010 3.1.2011

Oznámení o uložení písemnosti pro poplatníka Petr Čermák
Vydal: Celní úřad Praha D1

13.12.2010 29.12.2010
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.02/2010,
které se koná dne 17.12.2010 – pátek v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
8.12.2010 20.12.2010
Úprava rozpočtu na rok 2010
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
2.12.2010 20.12.2010
Návrh rozpočtu na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
2.12.2010 20.12.2010
Z Á P I S  č. 01/2010 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice
konaného dne : 11.11.2010
29.11.2010 15.12.2010
Zvolené zastupitelstvo obce Dřevčice a volené orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
15.11.2010 15.12.2010 
Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva Dřevčice č.1, které se koná dne ve čtvrtek 11.11.2010 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dřevčice
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
3.11.2010 15.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Čermák
Vydal: Celní úřad Praha D1
27.10.2010 15.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Čermák, 1974
Vydal: Celní úřad Plzeň
11.10.2010 27.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
29.09.2010 27.10.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti - Maryan Boysyuk
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
06.09.2010 22.09.2010
Rozhodnutí o dělení pozemku - Milada Dlesková
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
02.08.2010 23.08.2010.
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2010'
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
21.07.2010 27.10.2010
Informace - posuzování vlivu záměru na životní prostředí - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400kV - V10 Výškov - Střední Čechy
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
30.06.2010 19.07.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Iuliia Gnatyk
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
30.06.2010 15.07.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Petr Čermák
Vydal: Celní úřad Děčín
28.06.2010 14.07.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
07.06.2010 25.06.2010
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.19/2010,
které se koná dne 25.06.2010 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Vydal: Obecní úřad Dřevčice
07.06.2010 29.06.2010
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 2/2010 - záměr zadat zpracovnání lesních hospodářských osnov.
Vydal: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
02.06.2010 01.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Marcel Rudler
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
31.05.2010 21.06.2010
Rozhodnutí o umístění stavby Čepro, a.s.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
24.05.2010 09.06.2010
Oznámení o místě a datu konání voleb do PSPČR
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
13.05.2010 31.05.2010
Rozhodnutí o změně využití území na zahradu - Ing. Eva Malinová
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
10.05.2010 31.05.2010
Oznámení o uložení písemnosti  - Petr Čermák
Vydal: Celní úřad Plzeň
10.05.2010 31.05.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
26.04.2010 31.05.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
12.04.2010 31.05.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Kateřina Pediconiová
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
12.04.2010 27.04.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Iveta Galliny
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
12.04.2010 27.04.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu -  Ivana Bilíková
Vydal:Obecní úřad Dřevčice
12.04.2010 27.04.2010
Dražební vyhláška - Kobra, spol. s.r.o., ve prospěch ZPVMČR
Vydal: Okresní soud Praha - východ
07.04.2010 21.04.2010
Dražební vyhláška - Kobra, spol. s.r.o., ve prospěch Úřadu práce hl.m. Prahy
Vydal: Okresní soud Praha - východ
07.04.2010 21.04.2010
Dražební vyhláška - Kobra, spol. s.r.o., ve prospěch OSSZ Praha - východ
Vydal: Okresní soud Praha - východ
07.04.2010 21.04.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - ČEPRO, a.s.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
07.04.2010 21.04.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Ing. Eva Malinová
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
31.03.2010 14.04.2010
Záměr opravy silnice II/610 Praha - Brandýs nad Labem
Vydal: Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
24.3.2010 08.04.2010 
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Kateřina Pediconiová
Vydal: Obecní úřad  Dřevčice
24.3.2010 08.04.2010 
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Iveta Galliny
Vydal: Obecní úřad  Dřevčice
24.3.2010 08.04.2010 
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Ivana Bilíková
Vydal: Obecní úřad  Dřevčice
24.3.2010 08.04.2010 
Oznámení o uložení písemnosti  - Roman Čejka
Vydal: Celní úřad Praha D5
22.3.2010 07.04.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého bydliště - Kateřina Pediconiová
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
1.3.2010 22.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého bydliště - Iveta Galliny
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
1.3.2010 22.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého bydliště - Ivana Bilíková
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
1.3.2010 22.3.2010
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Záměr „V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV“
Vydal: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
16.2.2010 8.3.2010
Návrh stanovení nakládání s vodami - Společnost Agromaso, spol. s r.o.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, odbor životního prostředí
8.2.2010 16.2.2010
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 18/2010
Vydal: Obec Dřevčice
2.2.2010 15.2.2010
Rozhodnut o umístění stavby - čp. 89, Ouředníková Renata, Ing.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Strará Boleslav, Stavební úřad
27.1.2010 15.2.2010
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).