Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - stavebník Jiří Ježek Praha 8
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
8.12.2011 28.12.2011
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.06/2011
které se koná dne 16.12.2011 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
6.12.2011 16.12.2011
Návrh rozpočtu pro rok 2012
Vydal: Obec Dřevčice
30.11.2011 20.12.2011
Návrh úpravy rozpočtu 2011
Vydal: Obec Dřevčice
30.11.2011 20.12.2011
Územní rozhodnutí o scelení pozemků parc. č. 55/6, 63/9 v k.ú. Dřevčice - Jaroslava Březinová
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
19.9.2011 5.10.2011
VV - ZŘÍZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VOJENSKÉHO LETIŠTĚ KBELY.
Vydal: Ministerstvo obrany
14.9.2011 3.10.2011
P O Z V Á N K A NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.5/2011 které se koná dne 23.9.2011 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
13.9.2011 23.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 281/66 v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem, stavebník Ing., MBA Vladimír Stratil, Zakšínská 571/8, 190 00 Praha 9-Střížkov
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
17.8.2011 5.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. parc. č. 281/67 v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem, stavebník Mgr. Filip Gártner, Hana Gartnerová,Dřevčice 199,25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
17.8.2011 5.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. parc. č. č, 281/71 v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem, stavebník Bc. Miloslav Švéda, Táňa Švédová, Dřevčice 197, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
17.8.2011 5.9.2011
Zahájení územního řízení o umístění stavby - scelení pozemků a změně využití z ostatní plochy - jiné plochy a ostatní plochy - manipulační plochy na zahradu na pozemku parc.č. 55/9, 63/9 v k.ú. Dřevčice, stavebník Jaroslava Březinová
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
15.8.2011 5.9.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Mgr. Filip Gärtner a Hana Gärtnerová, Dřevčice 199
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
11.7.2011 27.7.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Ing. MBA Vladimír Stratil, Praha 9 - Střížkov
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
11.7.2011 27.7.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Bc. Miloslav Švéda a Táňa Švédová, Dřevčice 197
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
11.7.2011 27.7.2011
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.4/2011
které se koná dn
e 24.06.2011 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
15.6.2011 24.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
2.6.2011 24.6.2011
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení přenosové
schopnosti vedení 400 kV
Vydal: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.6.2011 27.6.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o změně využití pozemku par. č. 281/71 v k.ú. Dřevčice, Miroslav Švéda, Táňa Švédová, Dřevčice 197
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
18.5.2011 6.6.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o změně využití pozemku par. č. 281/60 v k.ú. Dřevčice, Gabriela Novotná, Dřevčice 198
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
18.5.2011 6.6.2011
Veřejná vyhláška  - ode dne 28.4.2011 do dne 30.5.2011 je v budově Finančního úřadu Praha - východ, Thámova 27, Praha 8, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 119036/11 k dano za nemovitosti na rok 2011.
Vydal Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
27.4.2011 18.5.2011 
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Sč kraj
23.3.2011 2.5.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
9.3.2011 18.5.2011 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Domov Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
6.4.2011 27.04.2011
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti Domov Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
2.3.2011 23.3.2011
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.03/2011
které se koná dne 24.03.2011 – čtvrtek v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
15.3.2011 24.3.2011
Oznámení veřejného projednání posudku a současné dokumentace "V410 Výškov - Čechy Střed - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400kV"
Vydal: Ministerstvo ŽP ČR
24.01.2011 23.02.2011
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).