Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Volba prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání volby 27.12.2012 01.02.2013
Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků 27.11.2012 01.02.2013
P O Z V Á N K A
NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.12/2012,
které se koná dne 20.12.2012 – čtvrtek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
 
10.12.2012 20.12.2012
Návrh rozpočtu Obce Dřevčice pro rok 2013 04.12.2012 20.12.2012
Návrh na úpravu rozpočtu - 2012 04.12.2012 20.12.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ o vyhlášení přechodně chráněné plochy Choboty - Cvrčovické údolí podle § 13 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

04.12.2012 21.12.2012

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Vydal: Odbor stavebního úřadu Brandýs n/L-Stará Boleslav

5.11.2012 23.11.2012
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.11/2012,
které se koná dne 13.11.2012 – úterý v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Program :
1. Informace – II etapa přeložky silnice II/101 obchvat Brandýsa nad Labem
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní na prodej nemovitostí dle záměru č. 1/2011
3. Nové úkoly pro další období
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr

Účast všech členů zastupitelstva nutná !!!!!!!!!!!!!!!!!
Na zasedání zveme i naše občany

Jiří Kolář, starosta obce Dřevčice
5.11.2012 14.11.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
24.10.2012 23.11.2012
Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva Dřevčice č. 10/2012, které se koná v pátek  5.10.2012 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dřevčice.
Vydal: Obec Dřevčice
27.9.2012 5.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
26.9.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
28.8.2012 15.10.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
29.8.2012 3.10.2012
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením, na stavbu víceúčelové budovy, splaškové kanalizace, vodododu, rozvod plynu, veřejné osvětlení, komunikace s chodníky.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
27.8.2012 17.9.2012
Stavební povolení na stavbu plynovodního řadu vč. přípojek, stavebník Obec Dřevčice
Vydal: MĚÚ Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
27.7.2012 20.8.2012
Rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti usnesení ve věci zřízení přechodně chráněné plochy Choboty - Cvrčovické údolí, SZ_078359/2012/KUSK/2
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
27.6.2012. 18.7.2012
Rozhodnutí o umístění stavby vodovodní řad, kanalizační řad, stavebník Obec Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
27.6.2012. 18.7.2012
Spojené ÚŘ a SŘ - plynovodní řad, stavebník Obec Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
22.6.2012 9.7.2012
Zahájení zjišťovacího řízení záměru II/ Brandýs nad Labem - přeložka
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
13.6.2012 4.7.2012
 Záměr č. 4/2012 odprodat z majetku obce hasičský automobil
Vydal: Obec Dřevčice
1.6.2012 22.6.2012
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 9/2012, které se koná v pátek 22.6.2012 v 18,00 hodn v zasedací místnosti OÚ Dřevčice
Vydal: Obec Dřevčice
11.6.2012 22.6.2012
Finanční vypořádání 2011
Vydal: Obec Dřevčice
1.6.2012 22.6.2012
Zrušení dražby nařízené dražební vyhláškou ze dne 10.5.2012 č.j. 12E 457/2011-25
Vydal: Okresní soud Praha - východ
4.6.2012 20.6.2012
Exekuční příkaz proti povinným Michalu Šťastnému a Marii Šťastné
Vydal: Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
21.5.2012 11.6.2012
Dražební vyhláška movité věci na den 27.6.2012 v 10,00 hodin na adrese Vít Kovářík, Dřevčice 57
Vydal: Okresní soud Praha- východ
14.5.2012 4.6.2012
Závěr zjišťovacího řízení Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
7.5.2012 23.5.2012
Podání odvolání ve věci správního řízení na vyhlášení přechodně chráněné ploch Choboty - Cvrčovické údolí
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽP
30.4.2012 16.05.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 16.05.2012
Rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení kNN Dřevčice
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
18.4.2012 7.5.2012
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
č. 08/2012, které se koná dne 26.4.2012 – čtvrtek v 18.00 hod v kongresovém sále – „Dřevčický park č.p. 15- suterén“
Vydal: Obec Dřevčice
17.4.2012 26.4.2012
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012 ode dne 16.4.2012 do dne 16.5.2012
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
2.4.2012 18.4.2012
Usnesení na vyhlášení přechodně chráněné plochy Choboty - Cvrčovické údolí
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí
2.4.2012 18.4.2012
Pozemkový fond - veřejná nabídka pozemků 
Vydal: Pozemkový fond ČR
16.3.2012 16.4.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
Vydal: MŽP
14.3. 2012 14.4. 2012
P O Z V Á N K A  NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č. 07/2012,  které se koná dne 29.3.2012 – čtvrtek v 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vydal: Obec Dřevčice
20.3.2012 30.3.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zřizuje ochranná pásma vojenského letiště Praha-Kbely
Vydal: Ministerstvo obrany
12.3.2012 29.3.2012
Záměr č. 3/2012 - pronajmout část pozemku p.č. 129/5 za účelem sloučení s pozemkem p.č. 127/38 - ostatní plocha
Vydal: Obec Dřevčice
1.3.2012 16.3.2012
Záměr č. 2/2012 - pronajmout pozemek p.č.117 - orná půda
Vydal: Obec Dřevčice
1.3.2012 16.3.2012
Záměr č. 1/2012 - pronajmout část prostorů v 1. patře budovy OÚ Dřevčice za účelem provozování služby pedikůra, manikůra.
Vydal: Obec Dřevčice
1.3.2012 16.3.2012
Oznámení o spojené územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s., Stavba bnového kabelového vedení pro připojení nových odběratelů.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
8.2.2012 27.02.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
8.2.2012 27.02.2012
Stavební povolení - novostavba RD, stavebník Jiří Ježek
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
30.1.2012 15.2.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zřizuje ochranná pásma vojenského letiště Praha-Kbely.
Vydal: MINISTERSTVO OBRANY, Úřad státního odborného dozoru
11.1.2012 30.1.2012
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).