Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2013

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu  Nicolase Bílika, nar. 1993
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Dagmar Bílikové, nar. 1969
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Lukáše Bílika, nar. 1988
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou pro Lucii Přibylovou, nar. 1990, Č.J. 0072/13/kR
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
11.12.2013 27.12.2013
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávnosti, které se týká stavby "Vedení 400kV V410/419, TR Výškov - TR Čechy Střed, Etapa VIII"
Vydal: MěÚ Louny, č.j. MULN/1314/2013/SU/A
11.12.2013 30.12.2013
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 16/2013, které se koná ve čtvrtek 19.12.2013
Vydal: obec Dřevčice
11.12.2013 20.12.2013
Návrh rozpočtu pro rok 2014
Vydal: Obec Dřevčice
3.12.2013 20.6.2014
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2013
Vydal: Obec Dřevčice
3.12.2013 20.6.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Obec Dřevčice – Havarijní oprava kanalizačního řádu „B, B4, B6“ bezvýkopovou metodou INSAK
Obec Dřevčice
18.11.2013 10.05.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - zahájení správního řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu Nicolase Bílika, nar. 1993
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
18.11.2013 3.12.2013
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - zahájení správního řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu Dagmar Bílikové, nar. 1969
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
18.11.2013 3.12.2013
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - zahájení správního řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu Lukáše Bílika, nar. 1988
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
18.11.2013 3.12.2013
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu Lucie Přibylové, nar. 1990.
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
11.11.2013 26.11.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem„Obec Dřevčice – Havarijní oprava kanalizačního řádu „B, B4, B6“ bezvýkopovou metodou INSAK“
Přílohy:
Vyzva pruvodni dopis.pdf (79 kB)
Vyzva k podani nabidky.doc (119 kB)
Priloha c.1 - Cestné prohlaseni.doc (37 kB)
Priloha c.2 - Seznam vyznamnych stav. praci.doc (35 kB)
Priloha c.3 - Cestne prohlaseni o subdodavatelich.doc (35 kB)
Priloha c.4 - Zavazne pozadavky zadavatele.doc (183 kB)
Priloha c. 5 - Situace a pricne rezy radu „B,B4,B6“.pdf (468 kB)
Priloha c. 6 - Vykaz vymer.xls (36 kB)
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 6.11.2013 do 14.00 hodin.
Vydal: Obec Dřevčice
22.10.2013 18.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o době a místě konání voleb
9.10.2013 6.11.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky plyn, kanalizace, vodovod
Vydal: Obec Dřevčice
7.10.2013 6.11.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - podzemní vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel, stavebník TwigoNet Europe SE
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, zn. Výst. 029767/2013/VJ
30.9.2013 18.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
25.9.2013 6.11.2013
Dražební vyhláška č.j. 132 EX 35561/09-41 proti povinnému Milan Vávra
Vydal: Exekutorský úřad Praha 2
23.9.2013 14.10.2013
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
č.15/2013 které se koná dne 27.09.2012 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Vydal: Obec Dřevčice
18.9.2013 14.10.2013
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu úpravy ÚP Jenštejn
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
4.9.2013 23.9.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – Plynovodní řad, vodovod a kanalizace“
přílohy:
Výzva - průvodni dopis.doc
Výzva k podání nabídky.doc
Přiloha c.1 výzvy.doc
Přiloha c.2 výzvy.doc
Přiloha c.3 výzvy.doc
Přiloha c.4 výzvy.doc
Přiloha c.5 výzvy.zip
Přiloha c.6 výzvy.pdf
Přiloha c.7 výzvy.pdf
Přiloha c.8 výzvy.pdf
Přiloha c.9 výzvy.xls
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 10.09. 2013 do 13:00 hodin.
Vydal: Obec Dřevčice
19.8.2013 18.9.2013
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Plynovodní řad, vodovod a  kanalizace".
Vydal: Obec Dřevčice
14.8.2013 18.9.2013
Výzva k podání nabídek - zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem " Plynovodní, kanalizační a vodovodení řady Dřevčice rozšíření ".
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději do 13.8.2013 do 13.00 hod.
Vydal: Obec Dřevčice
26.7.2013 14.8.2013
Územní řízení - dálkový optický kabel na pozemcích v k.ú. Dřevčice, stavebník TwingoNet Europe, SE
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č.j. 039673/2013
22.7.2013 9.8.2013
Nabídka pracovních míst - Mateřská škola Hovorčovice příjme učitele/učitelku mateřské školy (2 pracovní místa), hospodářku mateřské školy a školní jídelny,  hlavní kuchařku a uklízečku
Vydal: Mateřská škola Hovorčovice
1.7.2013 4.9.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy“ 24.6.2013 18.9.2013
Rozhodnutí o změně stavby „Vedení 400 kV V410/419, TR Výškov - TR Čechy Střed, Etapa VIII.“
ověřovací doložka
Vydal: Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Číslo jednací: MULNCJ 45629/2013
24.6.2013 10.7.2013
Usnesení 103 Ex 64804/12-33 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému Eriku Dornovi
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
24.6.2013 10.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody
ověřovací doložka
Přílohy 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4
24.6.2013 10.7.2013
P O Z V Á N K A  NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE
č.14/2013 které se koná dne 21.06.2012 – pátek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Vydal: Obec Dřevčice
13.6.2013 21.6.2013
Záměr obce Dřevčice č. 2/2013 prodat plynovodní rozvody „části III etapy plynovodu Dřevčice“ Pražská plynárenská Distribudce a.s..
Vydal: Obec Dřevčice
 
6.6.2013 21.6.2013
Záměr obce Dřevčice č. 1/2013 pronajmout majetek obce v č.p.125
Vydal: Obec Dřevčice
6.6.2013 21.6.2013
Finanční vypořádání - závěrečný účet, účetní uzávěrka 2012
Zpráva auditora - oznámení o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Vydal: Obec Dřevčice
5.6.2013 18.9.2013
Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Jenštejn
Vydal: Obec Jenštejn
5.6.2013 24.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření varroázy včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 24.6.2013
Doplnění veřejné zakázky "Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy" - dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Doplnění veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Vydal: Obec Dřevčice
5.6.2013 14.6.2013
Výzva k podání nabídky - zadávací podmínky - na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy“
Příloha: Přílohy výzvy (zip)
Příloha: Doplnění veřejné zakázky - dotatečné informace k zadávacím podmínkám
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 13. 06. 2013 do 13:00 hodin.

Vydal: Obec Dřevčice
28.5.2013 14.6.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení Březina K. 4.5.2013 20.5.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení Březina J. 4.5.2013 20.5.2013
Veřejná vyhláška - FÚ - Daň z nemovitostí na rok 2013
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 30.5.2013
Závěr zjišťovacího řízení - přeložka silnice II/101 3.4.2013 22.4.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - J. Březina 3.4.2013 22.4.2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - K. Březina 3.4.2013 22.4.2013
Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva Dřevčice č. 13/2013, které se koná dne 28.3.2013 - čtvrtek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Dřevčice 19.3.2013 29.3.2013
UPOZORNĚNÍ - UZAVŘENÍ ZDYMADEL V ČELÁKOVICÍCH
V pátek 15. března 2013 budou, již navždy, uzavřena čelákovická zdymadla veřejnosti.

MĚSTO ČELÁKOVICE ZAJISTILO NÁHRADNÍ SPOJENÍ OBOU BŘEHŮ LABE
OD 16. BŘEZNA 2013 ZAHÁJÍ PROVOZ PŘÍVOZ

Provoz přívozu: od 16. 3. 2013 do doby, než bude pro veřejnost otevřena nově budovaná lávka přes Labe. (předpokládané otevření lávky - podzim 2013)

13.3.2013 18.9.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - sklad obilovin 23.2.2012 13.3.2013
Informace o oznámení posuzování vlivů na životní prostředí 18.2.2012 6.3.2013
OZNÁMENí ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí A pozVÁNí K VEŘEJNÉMU ÚSTNíMU JEDNÁNí
Vedení 400 kV V410
/419, TR Výškov - TR Čechy Střed, Etapa VIII. - oprava KÚ
6.2.2012 22.2.2013

OZNÁMENí ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí A pozVÁNí K VEŘEJNÉMU ÚSTNíMU JEDNÁNí
Vedení 400 kV V410
/419, TR Výškov - TR Čechy Střed, Etapa VIII.
příloha 1, příloha 2

4.2.2012 22.2.2013

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

21.1.2013 6.2.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 16.01.2013 01.02.2013
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání 16.01.2013 01.02.2013

Rozhodnutí o umístění stavby optický kabel vedený po pozemcích parc.č. 39/1, 324/1 v k.ú. Jenštejn a parc.č. 479 v k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

14.01.2013 01.02.2013

Rozhodnutí o umístění stavby přístavba dvou zádveří k objektu drůbežárny,skladu, kanceláří, šatny a hygienického zařízení, stavební úpravy za účelem změny v užívání stavby na sklady zemědělských produktů na pozemku st. p. 137/1, parc. č. 63/1 v katastrálním územi Dřevčice u Brandýsa nad Labem

14.01.2013 01.02.2013
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).