Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2014

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice, které se koná 18.12.2014 10.12.2014 19.12.2014
Stavební povolení na stavbu: Přístavba RD č.p. 68 na pozemku st.p.č.103 a parc.č. 127/67 v k.ú. Dřevčice, stavebník Jan Houdek,
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č.j. 060518/2014
3.12.2014 22.12.2014
 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 2.12.2014 19.12.2014
Rozpočtové opatření č.1/2014 2.12.2014 19.12.2014
Rozhodnutí o umístění stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka" komunikace 11.11.2014 27.11.2014
Zápis č. 01/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice 11.11.2014 19.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřevčice 29.10.2014 19.12.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam říjen 2014.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
15.10.2014 20.2.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vyhláška nabývá účinnosti dne 21.10.2014
Vydal: Obec Dřevčice
6.10.2014 31.10.2014
Rozhodnutí o umístění stavby, RD čp. 79, stavebník Milan Karlík a Soňa Karlíková.
 
22.9.2014 8.10.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 19/2014, dne 25.9.2014
Vydal: Obec Dřevčice
16.9.2014 26.9.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
21.8.2014 15.10.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam červenec 2014.xls
189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
31.7.2014 15.10.2014
Usnesení - Oprava zřejmých nesprávností stavby - přístavba RD č.p. 98, stavebník Jan Houdek
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu, č. j.040574/2014
14.7.2014 30.7.2014
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby komunikační vedení na pozemcích v k.ú. Dřevčice, stavebník TwigoNet Europe, SE, Praha
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu, č. j.039585/2014
14.7.2014 30.7.2014
Oznámené zahájení ÚŘ pro stavbu II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, stavebník Středočeský kraj
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu, č. j.039138/2014
7.7.2014 22.7.2014
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení, stavebník Jan Houdek
Vydal MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č. j.038918/2014
2.7.2014 18.7.2014
Vyrozumění a pozvání k ústnímu jednání, stavebník Milan Karlík a Soňa Karlíková,
Vydal MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č. j.038736/2014
2.7.2014 18.7.2014
Oznámení o počtu zastupitelů obce Dřevčice pro komunální volby 2014 20.6.2014 15.10.2014
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DŘEVČICE č.18/2014,
které se koná dne 19.6.2014 - čtvrtek v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
11.6.2014 20.6.2014
Závěrečný účet obce 2013.doc
Finanční vypořádání 2013.xls
4.6.2014 19.6.2014
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání o dodatečné povolení stavby komunikační vedení na pozemcích parc. č. 360, 316/2 a 41/1 v k.ú. Dřevčice.
Vydal: MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
21.5.2014 11.06.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
6.5.2014 26.05.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2014
Vydal. Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 2.6.2014
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 17/2014, které se koná 25.4.2014 od 18,00 hodin
Vydal: obec Dřevčice
 
17.4.2014 25.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
7.4.2014 26.05.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014 25.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva.pdf (953 kB)
189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
189413693_2_Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků.xls (23 kB)
28.3.2014 31.7.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
5.3.2014 21.3.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Zaslání podkladů pro vydání nového OP Nicolase Bílika, nar. 1993
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
10.2.2014 28.02.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou -Zaslání podkladů pro vydání nového OP  Dagmar Bílikové, nar. 1969
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
10.2.2014 28.02.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Zaslání podkladů pro vydání nového OP  Lukáše Bílika, nar. 1988
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
10.2.2014 28.02.2014
Výzva - vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí zn.Výst. 029767/2013/VJ, stavebník TwigoNet EuropeSE
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
1.2.2014 19.02.2014
Závěr zjišťovacího řízení "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
15.1.2014 1.2.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu  Nicolase Bílika, nar. 1993
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
8.1.2014 23.01.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Dagmar Bílikové, nar. 1969
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
8.1.2014 23.01.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Lukáše Bílika, nar. 1988
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
8.1.2014 23.01.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu  Nicolase Bílika, nar. 1993
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Dagmar Bílikové, nar. 1969
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - Výzva účastníku řízení k uplatnění práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Lukáše Bílika, nar. 1988
Vydal: Obecní úřad Dřevčice
19.12.2013 3.1.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Obec Dřevčice – Havarijní oprava kanalizačního řádu „B, B4, B6“ bezvýkopovou metodou INSAK
Obec Dřevčice
18.11.2013 10.05.2014
Návrh rozpočtu pro rok 2014
Vydal: Obec Dřevčice
3.12.2013 20.6.2014
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2013
Vydal: Obec Dřevčice
3.12.2013 20.6.2014
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).