2016

  Obec Dřevčice

 

   
 


 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2015

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 10/2015, které se koná 17.12.2015 8.12.2015 16.12.2015
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 1_2015 1.12.2015 6.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Rozpočtový výhled obce Dřevčice 2016 - 2017
1.12.2015 16.12.2015
Veřejná vyhláška o doručení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 16.11.2015 17.12.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 29.10.2015 5.11.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 9_2015, které se koná dne 6.11.2015 27.10.2015 5.11.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 8/2015, které se koná dne 24.9.2015 16.9.2015 25.9.2015
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 7/2015 dne 14.8.2015 6.8.2015 14.8.2015
Veřejná vyhláška (zveřejnění návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy a výzva k uplatnění připomínek) 16.7.2015 17.8.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení strážník Obecní policie obce Šestajovice 24.6.2015 22.7.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 6/2015 dne 18.6.2015 10.6.2015 18.6.2015
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 5/2015 dne 4. 6. 2015 26.5.2015 3.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
(všechny zmiňované přílohy jsou v úředních hodinách k nahlédnutí na Obecním úřadě Dřevčice)
Finanční vypořádání obce za rok 2014
Zpráva auditora o kontrole hospodaření obce za rok 2014
19.5.2015 3.6.2015
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 6.5.2015 31.10.2015
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 4/2015 dne 10.4.2015 1.4.2015 10.4.2015
Záměr č. 1/2015 pronajmout část prostorů v 1. patře budovy Obecního úřadu Dřevčice, č.p. 73 25.3.2015 9.4.2015
Rozhodnutí o umístění stavby sklad na pozemcích 63/3 a 63/12 v k.ú. Brandýs nad Labem 3.2.2015 19.2.2015
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 3/2015 dne 5.2.2015 28.1.2015 6.2.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam říjen 2014.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
15.10.2014 20.2.2015
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice