Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2017

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
21.12.2017 15.1.2018
Vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 - územní opatření o stavební uzávěře 15.12.2017 5.1.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 24 dne 14.12.2017 5.12.2017 13.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
4.12.2017 12.12.2017
Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2018 29.11.2017 14.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 29.11.2017 14.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
27.11.2017 12.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 7.11.2017 22.11.2017
Návrh na vydání stavební uzávěry
Mapka dotčeného území
27.10.2017 13.11.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 23/2017 dne 12.10.2017 3.10.2017 11.10.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 9.10.2017 2.10.2017 17.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR.
2.10.2017 21.10.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, řepná kampaň 22.9.2017 7.10.2017
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Veřejné osvětlení v k.ú. Dřevčice" 20.9.2017 6.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
21.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
4.9.2017 21.10.2017
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 22/2017 dne 31.8.2017 23.8.2017 30.8.2017
MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslavi, Veřejná vyhláška – předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 17.8.2017 18.9.2017
Oznámení o konání kulturní akce dne 26.8.2017 v souladu s OZV č. 1/2016 o nočním klidu 15.8.2017 28.8.2017
Oznámení o konání kulturní akce dne 19.8.2017 v souladu s OZV č. 1/2016 o nočním klidu 15.8.2017 21.8.2017
Záměr č. 7/2017 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 3.8.2017 19.8.2017
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 1.8.2017 31.10.2017
Záměr č. 6/2017 provést lakýrnické práce na vnitřních dveřích v budově ZŠ a MŠ Dřevčice. 20.6.2017 5.7.2017
Záměr č. 5/2017 provést klempířské úpravy na malé střeše přístavby ZŠ a MŠ Dřevčice, směrem do dvvora, z důvodu přetékání žlabů. 20.6.2017 5.7.2017
Záměr č. 4/2017 provést topenářské opravy v budově ZŠ a MŠ Dřevčice za účelem optimalizace provozu topné soustavy. 20.6.2017 5.7.2017
Oznámení - veřejná vyhláška, společné jednání NÁVRHU změny č. 2 ÚP Dřevčice. 8.6.2017 17.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 21/2017 konaného dne 15.6.2017 7.6.2017 14.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2016.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevčice za rok 2016.pdf
Přílohy\.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 12_2016.pdf
Obec Dřevčice - rozvaha 12 2016.pdf
Obec Dřevčice - výkaz zisku a ztráty 12 2016.pdf

Obec_Drevcice - příloha 12_2016.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2016.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2016.pdf
ZS_Drevcice - příloha 12_2016.pdf
1.6.2017 15.6.2017
Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka komunikace" 31.5.2017 15.6.2017
Záměr č. 3/2017 pronajmout část pozemku v k.ú. obce Dřevčice. 22.5.2017 6.6.2017
Písemná zpráva zadavatele Rekonstrukce OÚ 19.5.2017 2.6.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - rekonstrukce přízemí OÚ"
Přílohy.
Příloha č.1_Výzvy_Rozhodnutí - Stavební povolení ze dne18.1.2017.pdf
Příloha č.3_Výzvy_Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.doc
OÚ Dřevčice - změna užívání, stavební úpravy_vyměry.xls
1601 20 C D_1_stav.pdf – PDF, 6 MB
1601 20 D D.1.4.pdf – PDF, 1 MB
1601 20 D ZPRÁVY.pdf – PDF, 341 kB
1601 20 D.1.1 OPRAVA.pdf – PDF, 1 MB
Specifikace Topení Dřevčice.pdf – PDF, 42 kB
Půdorys UT 1.NP Dřevčice.pdf – PDF, 292 kB
Půdorys UT 2.NP Dřevčice.pdf – PDF, 79 kB
Tech.zpráva UT Dřevčice.pdf – PDF, 55 kB
 
28.4.2017 15.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017" 28.4.2017 29.5.2017
Záměr č. 2/2017 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 24.4.2017 9.5.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice č. 20/2017 konaného dne 27.4.2017  19.4.2017 26.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 19/2017 konané dne 13.4.2017 5.4.2017 12.4.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - rekonstrukce přízemí OÚ" Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 3.4.2017 do 13,00 hodin. 20.3.2017 3.4.2017
Záměr č. 1/2017 - uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 16.3.2017

 

31.3.2017

 

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 uzavřená obcemi -  město Brandýs nad Labem s obec Dřevčice - o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200//1990 Sb. o přestupcích. 1.3.2017 16.3.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochran jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 21.2.2017 8.3.2017
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka" komunikace.
Vydal. MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
9.2.2017 24.2.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 18/2017, které se koná 16. 2. 2017 6.2.2017 15.2.2017
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 1/2017 22.1.2017 7.2.2017
Obec Přezletice vyhlašuje záměr pronájmu v přízemí a patře obecní budovy č.p. 48.. 13.1.2017 28.1.2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 3.1.2017 18.1.2017
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice