Obec Dřevčice

 

   
 


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2018

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do


Veřejná vyhláška - návrh zadání Územního plánu Dřevčice je vystaven k nahlédnutí v termínu od 5.12.2018 do 7.1.2019.
Příloha: Územní plán Dřevčice - Návrh zadání k projednání.pdf
5.12.2018 7.1.2019
Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice č. 2/2018, které se koná 13.12.2018   30.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2019. 28.11.2018 12.12.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 2/2018 - příjmy  
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 2/2018 -  výdaje 
28.11.2018 12.12.2018
Záměr č. 2/2018 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 55/22 pro ČEZ Distribuce, a.s. 23.10.2018 8.11.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 6.9.2018 15.11.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 12.11. - 31.12.2018,  oprava kanalizace Stavokomplet. 6.11.2018 21.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřevčice, které se koná 1. 11. 2018 v zasedací místnosti OÚ. 24.10.2018 31.10.2018
Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
14.9.2018 6.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 17.9.2018

Veřejná vyhláška - vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
30.8.2018 14.9.2018
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběřu přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 23.8.2018 24.9.2018
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 29/2018 dne 30.8.2018 21.8.2018 29.8.2018
Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
21.8.2018 6.10.2018
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice č. II/610. 17.8.2018 3.9.2018
Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
17.8.2018 6.10.2018
Záměr č. 1/2018 uzavřít darovací smlouvu na pozemky v trvalém záboru pod stavbou "II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa" do vlastnictví Středočeského kraje. 13.8.2018 29.8.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů. 6,8.2018 7.9.2018
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 28/2018, které se koná dne 26.7.2018. 17.7.2018 25.7.2018
Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 a potřebné počty podpisů a peticích pro volby do zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. 10.7.2018 25.7.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 3.7.2018 18.7.2018


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Přístavba hasičské zbrojnice 2018"
Příloha č 1 _ Rozhodnutí o povolení výjimky a schválení stavebního záměru OSÚÚPPP_34684_2018_JANPA.pdf
Příloha č. 2 - Přístavba hasičské zbrojnice_Výkaz_výměr.xls
Příloha č 3 _ Čestné prohlášení.doc
C_situace.pdf
Průvodní zpráva.pdf
Projektová dokumentace.ZIP
 

28.6.2018 9.7.2018
ZÁPIS č. 26/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 12.4.2018.pdf 15.6.2018 27.7.2018
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice dne 14. 6. 2018 6.6.2018 13.6.2018
Písemná zpráva zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakáozky "Dřevčice - Stavba nové větve VO v ulici u pole Na Výsluní. 29.5.2018 13.6.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Na Výsluní - stavba nové větve veřejného osvětlení v ulici U pole"
Přílohy:
Průvodní zpráva.doc
Veřejné osvětlení.pdf
Schema VO.PDF
Technické parametry LED svítidel.docx
Výzva k podání nabídky VO Na výsluní.docx
Územní rozhodnutí OSÚÚPPP_26023_2018_SIEZD.pdf
Příloha c.3 - čestné prohlášeni ...doc
Projekt osvětlení komunikace Dřevčice zadání.pdf
Slepý rozpočet.xlsx
Všechny soubory ke stažení v ZIP
17.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs nad Labem. 14.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 4.5.2018 21.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 27.4.2018 28.5.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 11.5.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbuu II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs nad Labem. 10.4.2018 25.4.2018
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č 26/2018 konané dne 12.4.2018.pdf 3.4.2018 11.4.2018
Veřejný vyhláška - Opatření obecné povahy, Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 29.3.2018 13.4.2018
Oznámení záměru Středočeského kraje bezúplatně převést pozemky obci Dřevčice. 26.3.2018 13.4.2018
Záměr obce Dřevčice č. 1/2018 koupit nemovitosti - parcely p.č. 17/1 a 8/1 v k.ú. Dřevčice vč. stavby čp. 3 (Sokolovna).  23.3.2018 9.4.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejné osvětlení v k.ú. Dřevčice. 23.3.2018 7.4.2018
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 10.3.2018 do 25.10.2018. 8.3.2018 24.3.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č 25/2018 konaného dne 15.2.2018.
 
6.2.2018 14.2.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č.1/2018 6.2.2018 22.2.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta. 15.1.2018 29.1.2018
Dražební vyhláška, usnesení 134 EX 02814/16 - 199, LUKAA servis sro. 9.1.2018 26.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
21.12.2017 15.1.2018
Vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 - územní opatření o stavební uzávěře 15.12.2017 5.1.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 ÚP obce Dřevčice.
171009_ÚP_Dřevčice_změna2_text
171009_Dřevčice_změna2_výkresy
9.11.2017 10.1.2018
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice