Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2019

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

OZV obce Dřevčice č 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 13.12.2019 31.12.2019
OZV obce Dřevčice č 2/2020, o místním poplatku ze psů. 13.12.2019 31.12.2019
OZV obce Dřevčice č 1/2020, o místním poplatku z pobytu. 13.12.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212 9.12.2019 9.1.2020
Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva č. 10/2019, které se koná 12.12.2019 4.12.2019 11.12.2019
Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2020. 25.11.2019 11.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 15.11.2019 2.12.2019
Záměr obce č. 6/2019, uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č.171
Zákres dotčených parcel - Příloha k Záměru obce č. 6/2019
14.11.2019 2.12.2019
Záměr obce č. 5/2019, uzavřít nájemní smlouvu na části pozemků
Zákres dotčených parcel - Příloha k Záměru obce č. 5/2019
13.11.2019 29.11.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  č. 9/2019 ze dne 24.10.2019.pdf
Usnesení 09_2019.pdf
Záznam diskuze 24.10.2019.pdf
31.10.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 9/2019, které se koná  24.10.2019 15.10.2019 23.10.2019
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Dřevčice.
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
01_ÚP_DŘEVČICE_ZČÚ.pdf
02_ÚP_DŘEVČICE_HLAVNÍ.pdf
03_ÚP_DŘEVČICE_VPS_VPO.pdf
04_ÚP_DŘEVČICE_KOORD.pdf
05_ÚP_DŘEVČICE_ŠV.pdf
06_ÚP_DŘEVČICE_ZPF.pdf
ÚP_Dřevčice_ODŮVODNĚNÍ_SJ.pdf
ÚP_Dřevčice_NÁVRH_SJ.pdf
10.10.2019 28.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 3.10.2019 18.11.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, které stanoví přechodnou úpravu provozu při realizaci akce "Řepná kampaň 2019".   17.9.2019 2.10.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dřevčice 08_2019.pdf
Usnesení 08_2019.pdf
Záznam diskuze 29082019.pdf
4.9.2019  

ZÁPIS č. 28/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 26.7.2018.pdf
31.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2019 28.8.2019 12.9.2019
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 8/2019, které se koná dne 29.8.2019. 19.8.2019 28.8.2019
Rozhodnutí - uzavírka silnice č. II/610 Podolanka - Dřevčice
Situační mapka
12.8.2019 27.8.2019
Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II. třídy č. 610 mezi obcemi Brandýs nad Labem a Dřevčice dne 3.8.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 3.8.2019 od 20,00- 24,00 hodin.
30.7.2019 14.8.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. Etapa - část 2". 15.7.2019 30.7.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace ulice U Kostela, Dřevčice..pdf
15.7.2019 30.7.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/33310 v k.ú. Dřevčice. 1.7.2019 16.7.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2019 ze dne 6.6.2019
Usnesení č. 7/2019.pdf
Záznam diskuze 6.6.2019.pdf
Situační zpráva stavební komise - mycí centrum.pdf
10.6.2019  
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 5 ÚP Zápy. 5.6.2019 20.6.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2019, které se koná  6.6.2019 29.5.2019 5.6.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dřevčice.
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=538191&xvyber=2109
27.5.2019  
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2018
FIN1218.pdf
PRILOHA1218.pdf
ROZVAHA1218.pdf
VYSLEDOVKA1218.pdf
21.5.2019  5.6.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnici č. III/33310 20.5.2019 4.6.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení školského obvodu pro obec Nový Vestec. 9.5.2019 24.5.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 6/2019 ze dne 25.3.2019w.pdf
Usnesení 6_2019.pdf
Přílohy:
Schválený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Dřevčice 2018.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2018.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2018.pdf
ZS_Drevcice - příloha 12_2018.pdf
7.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb.
9.5.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Vinořského potoka. 25.4.2019 10.5.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, 24.4.2019 24.5.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 6/2019, které se koná  25.4.2019 17.4.2019 24.4.2019
Výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2018 16.4.2019 16.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
12.4.2019 27.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
11.4.2019 27.5.2019
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 9.4.2019 25.4.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 23.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
4.4.2019 19.4.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích od 8.4.2019 do 7.9.2019, na akci "III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u Obce Radonice.

Rozhodnutí  povolení úplné uzavírky silnice III/0107 v termínu od 8.4.2019 do 7.9.2019 a nařízení objížďky.
29.3.2019 15.4.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne 14.3.2019.
Usnesení 5_2019.
Příloha 1_5_2019.
Příloha 7_5_2019.
26.3.2019  
Vydání opatření obecné povahy č. 1/2019_Změna č. 2 územního plánu obce Dřevčice - část 1
Dřevčice_změna2_výkresy_návrh.
Dřevčice_změna2_výkres_odůvodnění.
20.3.2019 5.4.2019
Záměr obce Dřevčice č. 3/2019 provést stavební práce spočívající ve vybudování stání a vjezdů pro osobní automobily na pozemcích ve vlastnictví obce.  19.3.2019 4.4.2019
Záměr č. 2/2019 prodat spoluvlastnický podíl id. 1/3 pozemku parc. č. 122/2 za účelem narovnání současného stavu užívání pozemků. 18.3.2019 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemích komunikacích. 7.3.2019 22.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 5/2019, které se koná dne 14.3.2019   6.3.2019 13.3.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Revitalizace ulice U kostela 27.2.2019 15.3.2019
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 - příjmy
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 -  výdaje
26.2.2019 14.3.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne 14.2.2019.pdf
Usnesení 4_2019.pdf
19.2.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne 14.2.2019. 5.2.2019 13.2.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 30.1.2019 14.2.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2019 konaného dne 17.1.2019.pdf
Usnesení 3_2019.pdf
Příloha č. 5 - pravidla pronájmu sokolovny.pdf
30.1.2019  
Záměr č. 1/2019 odkoupit spoluvlastnický podíl id. 1/3 nemovitostí v k. ú. Dřevčice za účelem narovnání současného stavu užívání pozemku. 25.1.2019 12.2.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 13.12.2018.pdf
Usnesení č. 2_2018.pdf
Příloha 2_2_2018.pdf
Příloha 3_2_2018.pdf
Příloha 4_2_2018.pdf
Příloha 5_2_2018.pdf
Příloha 6_2_2018.pdf
Příloha 7_2_2018.pdf
Příloha 8_2_2018.pdf
Příloha 9_2_2018.pdf
18.1.2019  
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2019. 14.1.2019 30.1.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2019, které se koná 17.1.2019 9.1.2019 16.1.2019
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice