Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2019

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 9/2019, které se koná  24.10.2019 15.10.2019 23.10.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. Etapa - část 2". 15.7.2019 30.7.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace ulice U Kostela, Dřevčice..pdf
15.7.2019 30.7.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/33310 v k.ú. Dřevčice. 1.7.2019 16.7.2019
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2018
FIN1218.pdf
PRILOHA1218.pdf
ROZVAHA1218.pdf
VYSLEDOVKA1218.pdf
21.5.2019  5.6.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení školského obvodu pro obec Nový Vestec. 9.5.2019 24.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb.
9.5.2019 27.5.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 6/2019, které se koná  25.4.2019 17.4.2019 24.4.2019
Výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2018 16.4.2019 16.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
12.4.2019 27.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
11.4.2019 27.5.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 23.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
4.4.2019 19.4.2019
Záměr obce Dřevčice č. 3/2019 provést stavební práce spočívající ve vybudování stání a vjezdů pro osobní automobily na pozemcích ve vlastnictví obce.  19.3.2019 4.4.2019
Záměr č. 2/2019 prodat spoluvlastnický podíl id. 1/3 pozemku parc. č. 122/2 za účelem narovnání současného stavu užívání pozemků. 18.3.2019 3.4.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemích komunikacích. 7.3.2019 22.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 5/2019, které se koná dne 14.3.2019   6.3.2019 13.3.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Revitalizace ulice U kostela 27.2.2019 15.3.2019
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 - příjmy
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 -  výdaje
26.2.2019 14.3.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne 14.2.2019. 5.2.2019 13.2.2019
Záměr č. 1/2019 odkoupit spoluvlastnický podíl id. 1/3 nemovitostí v k. ú. Dřevčice za účelem narovnání současného stavu užívání pozemku. 25.1.2019 12.2.2019
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2019. 14.1.2019 30.1.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2019, které se koná 17.1.2019 9.1.2019 16.1.2019
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice