Obec Dřevčice

 

   
 


 

 
soupis zveřejněných dokumentů v roce 2020

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - Finanční úřad pro Středočeský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 9.4.2020 11.5.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 12/2020, které se koná dne 16.4.2020.  8.4.2020 15.4.2020
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/610 ul. U Kostela, Dřevčice od 1.4.2020 - 31.5.2020.pdf
Příloha - potvrzené_DIO.pdf
2.4.2020 17.4.2020
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - silnice II/101 a zřízení ochranného hlukového pásma. 13.2.2020 16.3.2020
Záměr KÚSK bezúplatně převést silnici III/01011 na obec Dřevčice 17.2.2020 4.3.2020
Záměr 1/2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti vč situační mapky. 12.2.2020 28.2.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019   5.2.2020 21.2.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 30.1.2020 14.2.2020
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 11/2020, které se koná 13.2.2020. 5.2.2020 12.2.2020
Rozhodnutí - Stavení povolení na stavbu "Novostavba účelové komunikace na pozemcích parc. č. 55/22, 55/24 a 468 v k.ú. Dřevčice SO 01 Komunikace" 16.1.2020 31.1.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu "Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2020. 15.1.2020 30.1.2020
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Příloha: Situační mapka
10.1.2020 27.1.2020
Veřejná vyhláška, Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2019 - Změna č. 2 územního plánu Dřevčice a jeho úplného znění. 3.1.2020 20.1.2020
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice