Obec Dřevčice

 

   
 


 
 


Od 26. 10.2009 jsou (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněny naším úřademId datové schránky:   b9ra7ka

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Obec Dřevčice
IČ: 00240176

Schránka je typu OVM