Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
GDPR
 
Správce, "Obec Dřevčice" jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává
Mgr. Petra Štemberková, advokát, IČ: 06709150.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
adresa sídla: Zápy 7, 250 01 Brandýs nad Labem
telefonní číslo: 604 111 176
e-mail:
ak@stemberkova.cz

Evidence agend je k nahlédnutí na obecním úřadě Dřevčice.