Obec Dřevčice

 

   
 Městský úřad Brandýs nad Labem
-Stará Boleslav


 

Zřízení nových datových schránek finančních úřadů a jejich územních pracovišt' a nových bankovních účtů pro placení daní


Čísla účtů FU pro Středočeský kraj

 
 

3.4.2019
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY DŘEVČIC

16. 4. 2019 a 7. 5. 2019
od 9:00 do 11:00 hodin a pak vždy na druhé úterý v měsíci, je možné se objednat k Mgr. Petře Štemberkové (advokát), která bude poskytovat pro občany naší obce bezplatnou právní poradnu v prostorách budovy OÚ Dřevčice.

Poradna je určena pro všechny, kdo potřebují právní radu, informovat se o svých právech a povinnostech, potřebují nalézt řešení v různých životních situacích. Právní konzultace trvá 15 minut, paní advokátka si vyslechne problém, seznámí klienta s možnostmi řešení a doporučí vhodný postup.

Právní konzultace ve všech oborech práva je pro občany bezplatná.
Objednání do právní poradny je možné v úředních hodinách na OÚ Dřevčice,
nebo e-mailem na adrese: obec.drevcice@drevcice.cz.

 
 
13.2.2019
Plán mobilního ambulantního svozu NO a VOK 2019.
 
Cestování s dětmi do zahraničí
informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 

V úředních hodinách jsou na Obecním úřadě Dřevčice k vyzvednutí známky na popelnice pro rok 2015.
Těmito známkami je nutné opatřit popelnice do konce února 2015. Po tomto datu již nebudou firmou AVE popelnice odváženy.


Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny od 1.1.2014 na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.

 
FINANČNÍ ARBITR
Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

 

Evidence pálení prostřednictvím internetu
Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek.
Evidence pálení prostřednictvím internetu
http://hzssk.webrex.cz
Policie České republiky
KŘP Středočeského kraje


Obec Dřevčice má uzavřenou Koordinační smlouvu s Policií ČR, OOP Brandýs nad Labem.

Kontakt - OOP Brandýs nad Labem:
Adresa služebny: Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem

Kontakty:
tel.: 974 881 600, 602 305 597
e-mail: pov.oo.brandys@pcr.cz
 
kliknutím přejdete na odkazGEOPORTÁL OBCE DŘEVČICE PRO VEŘEJNOST
http://misysweb.gepro.cz/OBCE/drevcice