Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
Rok Příjmy Výdaje
2019    


Schválený rozpočet obce Dřevčice na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 - zveřejněno 30.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - zveřejněno 28.8.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - zveřejněno 15.11.2019
 

2018   12 000 000 Kč


Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2018 - zveřejněno 29.11.2017
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č.1/2018  zveřejněno 6.2.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 2/2018 - příjmy   zveřejněno 28.11.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 2/2018 -  výdaje 
zveřejněno 28.11.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 - příjmy   zveřejněno 26.2.2019
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 3/2018 -  výdaje  zveřejněno 26.2.2019

ZS_Drevcice - příloha 12_2018.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2018.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2018.pdf

2017 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč

Návrh rozpočtu obce Dřevčice na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 - zveřejněno 22.1.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - zveřejněno 29.11.2017
Rozpočtové opatření obce Dřevčice 3_2017.- zveřejněno 25.1.2018

Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevčice za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 12_2017.pdf
Obec Dřevčice ROZVAHA 12_2017.pdf
Obec Dřevčice VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12_2017.pdf
Obec Dřevčice PŘÍLOHA 12_2017.pdf

ZS_Drevcice - příloha 12_2017.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2017.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2017.pdf

2016 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2016.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevčice za rok 2016.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 12_2016.pdf
Obec Dřevčice - rozvaha 12 2016.pdf
Obec Dřevčice - výkaz zisku a ztráty 12 2016.pdf

Obec_Drevcice - příloha 12_2016.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2016.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2016.pdf
ZS_Drevcice - příloha 12_2016.pdf


Návrh rozpočtu na rok 2016
Rozpočtový výhled obce Dřevčice 2016 - 2017

Rozpočtové opatření  č. 3/2016
2015 9 915 000 Kč
20 609 000 Kč
 (rezervní fond)
30 524 000 Kč
aaa
aaa
Návrh závěrečného účtu obce Dřevčice za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevčice 2015
Rozpočet pro rok 2015
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č. 1_2015
2014 9 008 200 Kč
1 819 800 Kč
 (rezervní fond)
10 828 000 Kč
aaa
aaa
Závěrečný účet obce za rok 2014
(všechny zmiňované přílohy jsou v úředních hodinách k nahlédnutí na Obecním úřadě Dřevčice)
Finanční vypořádání obce za rok 2014
Zpráva auditora o kontrole hospodaření obce za rok 2014

Rozpočet pro rok 2014
Rozpočtové opatření č.1/2014
2013 7 631 100 Kč
4 691 900
 (rezervní fond)
12 323 000 Kč
aaa
aaa
Finanční vypořádání 2013
Závěrečný účet - účetní uzávěrka 2013
Zpráva auditora - oznámení o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Rozpočet obce pro rok 2013
2012 8 974 271 290
 
8 974 271 290
aaa
aaa
Finanční vypořádání - závěrečný účet, účetní uzávěrka 2012
Zpráva auditora - oznámení o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Rozpočet - úprava rozpočtu - 2012
Rozpočet na rok 2012
2011 7 408 300 Kč
1 759 700
 (rezervní fond)
9 168 000 Kč
aaa
aaa
Finanční vypořádání (závěrečný účet) 2011
Úprava rozpočtu na rok 2011
Rozpočet na rok 2011
2010 6 332 000 Kč
1 655 000

 (rezervní fond)
7 987 000 Kč
aaa
aaa
Závěrečný účet obce za rok 2010
Úprava rozpočtu na rok 2010
Rozpočet na rok 2010
2009 6 362 000 Kč
 1 396 000
(rezervní fond)
7 758 000 Kč
aaa
aaa
Závěrečný účet obce za rok 2009
Upravený rozpočet na rok 2009
Rozpočet  na rok 2009  
2008 7 169 100 7 169 100
Závěrečný účet obce za rok 2008
Upravený rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2008
2007 5 210 948 Kč
2 013 052 Kč
 (rezervní fond)
7 224 000 Kč
aaa
aaa
Závěrečný účet obce za rok 2007  
Rozpočet na rok 2007
Závěrečný účet obce za rok 2006