Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
Zveřejnění termínů konání akcí, pro které je vymezena kratší doba nočního klidu
 • Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 10/VS/2010 mezi obcemi Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysy Nehvizdy, Zápy o činnosti obecní policie obce Šestajovice
  Vydal: Obecní úřad Dřevčice
  [ dokument ]
 • Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. č. 9/VS/2010 mezi obcemi Šestajovice a Dřevčice o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
  Vydal: Obecní úřad Dřevčice
  [ dokument ]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
  kterou se ruší OZV č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Dřevčice.
  [
  dokument]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008
  kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce Dřevčice 
  [
    doc. 104kB]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dřevčice č. 2 / 2006
  o závazné části 1. změny plánu obce  D Ř E V Č I C E
  [  doc. 64kB]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dřevčice č. 1/2006
  o závazné části územního plánu obce  D Ř E V Č I C E
  [  doc. 171kB]