Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
 
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.

 

Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 

 
  Umístění kontejnerů na tříděný odpad
  (separovaný odpad: plast, papír, sklo a nápojové kartony)
 
  • Na Výsluní
  • U kostela
  • Dvůr ZŠ
       Smlouva na tříděný odpad (plat, papír, sklo, nápojové obaly)
     je uzavřena s firmou EKOKOM č. 60/0883 ze dne 15.12.2005.

    Smlouva na odběr elektrozařízení
   
s firmou ASEKOL s.r.o. č. 538191/01/MOB/2007AK2 ze dne 11.10.2007
   
 


  Nebezpečný a velkoobjemový odpad
  2x ročně (jarní a podzimní svoz)