Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
26.3.2018
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU ZE ZAHRAD


Společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. spolu s obcí Dřevčice zajišťuje pravidelný svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů.

Velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD ZE ZAHRAD
budou přistavovány
od víkendu 31. 3. 2018 - 1. 4. 2018 vždy od soboty 9,00 do neděle 18,00 hodin
před obecním úřadem a v ulici u hřbitova.


V případě volné kapacity kontejnerů, budou kontejnery přistaveny již dříve. Vždy však budou na určeném místě do neděle do 18. hodin.
 
 
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.

 

Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 

 
  Umístění kontejnerů na tříděný odpad
  (separovaný odpad: plast, papír, sklo a nápojové kartony)
 
  • Na Výsluní
  • U kostela
  • Dvůr ZŠ
       Smlouva na tříděný odpad (plat, papír, sklo, nápojové obaly)
     je uzavřena s firmou EKOKOM č. 60/0883 ze dne 15.12.2005.

    Smlouva na odběr elektrozařízení
   
s firmou ASEKOL s.r.o. č. 538191/01/MOB/2007AK2 ze dne 11.10.2007
   
 


  Nebezpečný a velkoobjemový odpad
  2x ročně (jarní a podzimní svoz)