Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
 


Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


 

Obec s rozšířenou působností (ORP): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Správní úřady s působností pro obec Dřevčice:
 Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
 Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha-východ
 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Matrika
 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n/L)
 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stavební úřad
 Celní úřad Mělník
 Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Brandýs n/L)
 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Praha)
 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor školství
 Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
 Okresní soud Praha-východ
 Okresní státní zastupitelství Praha-východ
 OSSZ Praha-východ
 Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 Úřad práce Praha-východ
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené prac. Praha-východ
 Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
 Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha (PÚ Praha-východ, Praha-západ)
 Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
 Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Středočeský kraj (sídlo Praha)
 Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
 Krajské vojenské velitelství Praha
 Krajský úřad - Středočeský kraj
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
 Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 Obvodní báňský úřad v Kladně
 Státní oblastní archiv v Praze
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 ÚZIS - krajský odbor Středočeský kraj
 Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze