Obec Dřevčice

 

   
 


 
 
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě:
 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální