Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
14.9.2018  
Zrušení zákazu vstupu do lesů. 7.9.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 6.9.2018  
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 17.9.2018

ZÁPIS č. 28/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 26.7.2018.pdf
31.8.2018  

Veřejná vyhláška - vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
30.8.2018 14.9.2018
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběřu přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 23.8.2018 24.9.2018
Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
21.8.2018  
Volby do Zastupitelstva obce Dřevčice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
17.8.2018  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice č. II/610. 17.8.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 9.8.2018  
Písemná zpráva zadavatele - Přístavba hasičské zbrojnice 2018. 30.7.2018  
ZÁPIS č. 27/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 14.6.2018.pdf 27.7.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 3.7.2018  
Obecně závazná vyhláška Obce Dřevčice 1/2018 o nočním klidu. 15.6.2018  
Oznámení počtu členů Zastupitelstva obce Dřevčice pro volební období 2018 - 2022. 15.6.2018  

Návrh závěrečného účtu obce Dřevčíce za rok 2017.pdf
Přílohy:
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Přiloha.pdf
FIN2-12.pdf

Rozvaha ZŠ a MŠ_Dřevčíce
.pdf
Výkaz zisku a ztráty_ZŠ a MŠ_Dřevčíce.pdf
Přiloha ZŠ a MŠ_Dřevčíce.pdf
29.5.2018  
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs nad Labem. 14.5.2018  
ZÁPIS č. 25/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 15.2.2018.pdf
20180416 Příloha_3 - prezenční listina.pdf
20180416 Příloha_4 - rozpočtové opatření.pdf
20180416 Příloha_5 - cenová nabídka, oprava kanalizace.pdf
20180416 Příloha_6 - posudek "Římsa na objektu ZŠ a MŠ.pdf

 
16.4.2018  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice 21.10.2017  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017, ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD 14.8.2017  
Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice 17.10.2016  
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Dřevčice
Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice
10.10.2016   
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam 1.2.2015.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
20.2.2015  
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice