Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Rozpočtové opatření č. 3/2019 15.11.2019  
Záměr obce č. 6/2019, uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č.171
Zákres dotčených parcel - Příloha k Záměru obce č. 6/2019
14.11.2019 2.12.2019
Záměr obce č. 5/2019, uzavřít nájemní smlouvu na části pozemků
Zákres dotčených parcel - Příloha k Záměru obce č. 5/2019
13.11.2019 29.11.2019
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  č. 9/2019 ze dne 24.10.2019.pdf
Usnesení 09_2019.pdf
Záznam diskuze 24.10.2019.pdf
31.10.2019  
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Dřevčice.
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
01_ÚP_DŘEVČICE_ZČÚ.pdf
02_ÚP_DŘEVČICE_HLAVNÍ.pdf
03_ÚP_DŘEVČICE_VPS_VPO.pdf
04_ÚP_DŘEVČICE_KOORD.pdf
05_ÚP_DŘEVČICE_ŠV.pdf
06_ÚP_DŘEVČICE_ZPF.pdf
ÚP_Dřevčice_ODŮVODNĚNÍ_SJ.pdf
ÚP_Dřevčice_NÁVRH_SJ.pdf
10.10.2019 28.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 3.10.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, které stanoví přechonou úpravu provozu při realizaci akce "Řepná kampaň 2019".   17.9.2019  
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dřevčice 08_2019.pdf
Usnesení 08_2019.pdf
Záznam diskuze 29082019.pdf
4.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zalesňování 2.9.2019 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2019 28.8.2019  
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 8/2019, které se koná dne 29.8.2019. 19.8.2019  
Rozhodnutí - uzavírka silnice č. II/610 Podolanka - Dřevčice
Situační mapka
12.8.2019  
Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II. třídy č. 610 mezi obcemi Brandýs nad Labem a Dřevčice dne 3.8.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 3.8.2019 od 20,00- 24,00 hodin.
30.7.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2019 ze dne 6.6.2019
Usnesení č. 7/2019.pdf
Záznam diskuze 6.6.2019.pdf
Situační zpráva stavební komise - mycí centrum.pdf
10.6.2019  
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 5 ÚP Zápy. 5.6.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2019, které se koná  6.6.2019 29.5.2019  
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dřevčice.
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=538191&xvyber=2109
27.5.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnici č. III/33310 20.5.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 6/2019 ze dne 25.3.2019w.pdf
Usnesení 6_2019.pdf
Přílohy:
Schválený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Dřevčice 2018.pdf
ZS_Drevcice - rozvaha 12_2018.pdf
ZS_Drevcice - výkaz zisku a ztráty12_2018.pdf
ZS_Drevcice - příloha 12_2018.pdf
7.5.2019  
Výzva majitelům neudržovaných pozemků v obci Dřevčice. 2.5.2019  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Vinořského potoka. 25.4.2019  
Finanční úřad pro Středočeský kraj, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, 24.4.2019  
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 9.4.2019  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2018 8.4.2019  
sVeřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích od 8.4.2019 do 7.9.2019, na akci "III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u Obce Radonice.

Rozhodnutí  povolení úplné uzavírky silnice III/0107 v termínu od 8.4.2019 do 7.9.2019 a nařízení objížďky.
29.3.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne 14.3.2019.
Usnesení 5_2019.
Příloha 1_5_2019.
Příloha 7_5_2019.
26.3.2019  
Vydání opatření obecné povahy č. 1/2019_Změna č. 2 územního plánu obce Dřevčice - část 1
Dřevčice_změna2_výkresy_návrh.
Dřevčice_změna2_výkres_odůvodnění.
20.3.2019  
Rozhodnutí o námitkách _ změna ÚP 2 Dřevčice. 19.3.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne 14.2.2019.pdf
Usnesení 4_2019.pdf
19.2.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2019 konaného dne 17.1.2019.pdf
Usnesení 3_2019.pdf
Příloha č. 5 - pravidla pronájmu sokolovny.pdf
30.1.2019  
Rozpočtové opatření č. 1/2019 30.1.2019  
Oznámení o veřejné konzultaci rozpracovaného návrhu územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29.1.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 13.12.2018.pdf
Usnesení č. 2_2018.pdf
Příloha 2_2_2018.pdf
Příloha 3_2_2018.pdf
Příloha 4_2_2018.pdf
Příloha 5_2_2018.pdf
Příloha 6_2_2018.pdf
Příloha 7_2_2018.pdf
Příloha 8_2_2018.pdf
Příloha 9_2_2018.pdf
18.1.2019  

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 1/2018 dne 1.11.2018.
Usnesení č. 1/2018 ze dne 1.11.2018.
5.11.2018  
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DREVČICE 6.10.2018  
Zrušení zákazu vstupu do lesů. 7.9.2018  

ZÁPIS č. 28/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 26.7.2018.pdf
31.8.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 9.8.2018  
Písemná zpráva zadavatele - Přístavba hasičské zbrojnice 2018. 30.7.2018  
ZÁPIS č. 27/2018 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 14.6.2018.pdf 27.7.2018  
Obecně závazná vyhláška Obce Dřevčice 1/2018 o nočním klidu. 15.6.2018  
Oznámení počtu členů Zastupitelstva obce Dřevčice pro volební období 2018 - 2022. 15.6.2018  

Návrh závěrečného účtu obce Dřevčíce za rok 2017.pdf
Přílohy:
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Přiloha.pdf
FIN2-12.pdf

Rozvaha ZŠ a MŠ_Dřevčíce
.pdf
Výkaz zisku a ztráty_ZŠ a MŠ_Dřevčíce.pdf
Přiloha ZŠ a MŠ_Dřevčíce.pdf
29.5.2018  
ZÁPIS č. 25/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 15.2.2018.pdf
20180416 Příloha_3 - prezenční listina.pdf
20180416 Příloha_4 - rozpočtové opatření.pdf
20180416 Příloha_5 - cenová nabídka, oprava kanalizace.pdf
20180416 Příloha_6 - posudek "Římsa na objektu ZŠ a MŠ.pdf

 
16.4.2018  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice 21.10.2017  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017, ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD 14.8.2017  
Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice 17.10.2016  
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Dřevčice
Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice
10.10.2016   
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam 1.2.2015.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
20.2.2015  
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice