Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy č 1_2019 Změna č 2 ÚP Dřevčice_Nabytí právní moci.pdf 19.2.2020  
Záměr KÚSK bezúplatně převést silnici III/01011 na obec Dřevčice 17.2.2020 4.3.2020
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 11/2020 dne 13.2.2020.pdf
Usnesení 11_2020.pdf
Záznam diskuze 13022020.pdf – PDF, 345 kB

Směrnice obce Dřevčice o finanční kontrole aktualizovaná
17.2.2020  
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - silnice II/101 a zřízení ochranného hlukového pásma. 13.2.2020 16.3.2020
Záměr 1/2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti vč situační mapky. 12.2.2020 28.2.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019   5.2.2020 21.2.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy č, 1/2019 Změna č 2 ÚP Dřevčice, Nabytí právní moci. 18.1.2020  
Schválení cen vodného, stočného a TKO pro rok 2020
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

 
19.12.2019  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 10_2019.pdf
Usnesení 10_2019.pdf
Záznam diskuze 12122019.pdf
18.12.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zalesňování 2.9.2019 31.12.2022
Výzva majitelům neudržovaných pozemků v obci Dřevčice. 2.5.2019  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací dle zák č. 106/1999 Sb. za rok 2018 8.4.2019  
Rozhodnutí o námitkách _ změna ÚP 2 Dřevčice. 19.3.2019  
Oznámení o veřejné konzultaci rozpracovaného návrhu územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29.1.2019  

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 1/2018 dne 1.11.2018.
Usnesení č. 1/2018 ze dne 1.11.2018.
5.11.2018  
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DREVČICE 6.10.2018  
Zrušení zákazu vstupu do lesů. 7.9.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 9.8.2018  
Písemná zpráva zadavatele - Přístavba hasičské zbrojnice 2018. 30.7.2018  
Oznámení počtu členů Zastupitelstva obce Dřevčice pro volební období 2018 - 2022. 15.6.2018  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017, ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD 14.8.2017  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam 1.2.2015.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
20.2.2015  
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice