Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č 25/2018 konaného dne 15.2.2018.
 
6.2.2018 14.2.2018
Rozpočtové opatření obce Dřevčice č.1/2018 6.2.2018 22.2.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta. 15.1.2018  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
21.12.2017  
Vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 - územní opatření o stavební uzávěře 15.12.2017  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 7.11.2017  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice 21.10.2017  
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 9.10.2017 2.10.2017  
MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslavi, Veřejná vyhláška – předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 16.8.2017  
Oznámení o konání kulturní akce dne 26.8.2017 v souladu s OZV č. 1/2016 o nočním klidu 15.8.2017  
Oznámení o konání kulturní akce dne 19.8.2017 v souladu s OZV č. 1/2016 o nočním klidu 15.8.2017  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017, ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD 14.8.2017  
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 1.8.2017  
Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice 17.10.2016  
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Dřevčice
Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice
10.10.2016   
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam 1.2.2015.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
20.2.2015  
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice