Obec Dřevčice

 

   
 

Archiv sejmutých dokumentů uveřejněných na úřední desce:


 

 

Dokument

Vyvěšeno dne

Zveřejnění do

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Na Výsluní - stavba nové větve veřejného osvětlení v ulici U pole"
Přílohy:
Průvodní zpráva.doc
Veřejné osvětlení.pdf
Schema VO.PDF
Technické parametry LED svítidel.docx
Výzva k podání nabídky VO Na výsluní.docx
Územní rozhodnutí OSÚÚPPP_26023_2018_SIEZD.pdf
Příloha c.3 - čestné prohlášeni ...doc
Projekt osvětlení komunikace Dřevčice zadání.pdf
Slepý rozpočet.xlsx
Všechny soubory ke stažení v ZIP
17.5.2018  
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs nad Labem. 14.5.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 4.5.2018 21.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 27.4.2018 28.5.2018
ZÁPIS č. 25/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice konaného 15.2.2018.pdf
20180416 Příloha_3 - prezenční listina.pdf
20180416 Příloha_4 - rozpočtové opatření.pdf
20180416 Příloha_5 - cenová nabídka, oprava kanalizace.pdf
20180416 Příloha_6 - posudek "Římsa na objektu ZŠ a MŠ.pdf

 
16.4.2018  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice 21.10.2017  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017, ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD 14.8.2017  
Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice 17.10.2016  
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Dřevčice
Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Dřevčice
10.10.2016   
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam 1.2.2015.xls

189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
20.2.2015  
 
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád).
Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice