Obec Dřevčice

 

   
 


 


 

 
 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf
PROFIL ZADAVATELE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-drevcice
 

Zveřejněno
na úřední desce
dne

Dokument

Ukončení podávání nabídek

Ukončené zakázky 2018
28.6.2016 30.7.2018
Písemná zpráva zadavatele - Přístavba hasičské zbrojnice 2018.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Přístavba hasičské zbrojnice 2018"
Příloha č 1 _ Rozhodnutí o povolení výjimky a schválení stavebního záměru OSÚÚPPP_34684_2018_JANPA.pdf
Příloha č. 2 - Přístavba hasičské zbrojnice_Výkaz_výměr.xls
Příloha č 3 _ Čestné prohlášení.doc
C_situace.pdf
Průvodní zpráva.pdf

Projektová dokumentace.ZIP
 
9.7.2018
do 12,00 hodin
17.5.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - Na Výsluní - stavba nové větve veřejného osvětlení v ulici U pole"
Přílohy:
Průvodní zpráva.doc
Veřejné osvětlení.pdf
Schema VO.PDF
Technické parametry LED svítidel.docx
Výzva k podání nabídky VO Na výsluní.docx
Územní rozhodnutí OSÚÚPPP_26023_2018_SIEZD.pdf
Příloha c.3 - čestné prohlášeni ...doc
Projekt osvětlení komunikace Dřevčice zadání.pdf
Slepý rozpočet.xlsx
Všechny soubory ke stažení v ZIP

 
28.5.2018
do 12,00 hodin
28.4.2017 29.5.2018
Písemná zpráva zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakáozky "Dřevčice - Stavba nové větve VO v ulici u pole Na Výsluní.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - rekonstrukce přízemí OÚ"
Přílohy.
Příloha č.1_Výzvy_Rozhodnutí - Stavební povolení ze dne18.1.2017.pdf
Příloha č.3_Výzvy_Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.doc
OÚ Dřevčice - změna užívání, stavební úpravy_vyměry.xls
1601 20 C D_1_stav.pdf – PDF, 6 MB
1601 20 D D.1.4.pdf – PDF, 1 MB
1601 20 D ZPRÁVY.pdf – PDF, 341 kB
1601 20 D.1.1 OPRAVA.pdf – PDF, 1 MB
Specifikace Topení Dřevčice.pdf – PDF, 42 kB
Půdorys UT 1.NP Dřevčice.pdf – PDF, 292 kB
Půdorys UT 2.NP Dřevčice.pdf – PDF, 79 kB
Tech.zpráva UT Dřevčice.pdf – PDF, 55 kB

 
15.5.2017
do 19:00 hodin

 

Ukončené zakázky 2016
20.5.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Obec Dřevčice - rekonstrukce střechy ZŠ" - ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Hodnotícími kritérii jsou: cena, záruka a kvalita použitých materiálů.
Cenovou nabídku prosím doručte v listinné podobě nejpozději do 31.5.2016 do 13:00 hodin na OÚ Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Přílohy:
Dřevčice - situace, půdorys 2.NP.pdf
Dřevčice- bleskosvod.pdf
Dřevčice-statika.pdf
Dřevčice-text.pdf
Příloha č.3 - Čestné prohlášení.doc
původní_pbr_škola_Dřevčice.pdf
Rozhodnutí _ stavební povolení.pdf
1_Stavařina.zip
31.5.2016
do 13:00 hodin


 
Ukončené zakázky 2014
14.5.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: Dřevčice "Za humny" Rekreačně sportovní areál- provozní budova
10.3.2014
Oznámení o zakázce Dřevčice Za humny "Za humny" Rekreačně sportovní areál - provozní budova
6.2.2014
Oznámení předběžných informací o zakázce "Za humny" Sportovní areál - provozní budova

 
Ukončené zakázky 2013
22.10.2013 18.11.2013 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Obec Dřevčice – Havarijní oprava kanalizačního řádu „B, B4, B6“ bezvýkopovou metodou INSAK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem„Obec Dřevčice – Havarijní oprava kanalizačního řádu „B, B4, B6“ bezvýkopovou metodou INSAK“
Přílohy:
Vyzva pruvodni dopis.pdf (79 kB)
Vyzva k podani nabidky.doc (119 kB)
Priloha c.1 - Cestné prohlaseni.doc (37 kB)
Priloha c.2 - Seznam vyznamnych stav. praci.doc (35 kB)
Priloha c.3 - Cestne prohlaseni o subdodavatelich.doc (35 kB)
Priloha c.4 - Zavazne pozadavky zadavatele.doc (183 kB)
Priloha c. 5 - Situace a pricne rezy radu „B,B4,B6“.pdf (468 kB)
Priloha c. 6 - Vykaz vymer.xls (36 kB)
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 6.11.2013 do 14.00 hodin.


 

6.11.2013
do 14.00 hod
19.8.2013 7.10.2013 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky plyn, kanalizace, vodovod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – Plynovodní řad, vodovod a kanalizace“
přílohy:
Výzva - průvodni dopis.doc
Výzva k podání nabídky.doc
Přiloha c.1 výzvy.doc
Přiloha c.2 výzvy.doc
Přiloha c.3 výzvy.doc
Přiloha c.4 výzvy.doc
Přiloha c.5 výzvy.zip
Přiloha c.6 výzvy.pdf
Přiloha c.7 výzvy.pdf
Přiloha c.8 výzvy.pdf
Přiloha c.9 výzvy.xls
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 10.09. 2013 do 13:00 hodin.
Vydal: Obec Dřevčice
 
10.9.2013
do 13.00 hod.
26.7.2013 Výzva k podání nabídek - zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem " Plynovodní, kanalizační a vodovodení řady Dřevčice rozšíření ".
přílohy:
Výzva - průvodni dopis.doc
Výzva k podání nabídky.doc
Přiloha c.1 výzvy.doc
Přiloha c.2 výzvy.doc
Přiloha c.3 výzvy.doc
Přiloha c.4 výzvy.doc
Přiloha c.5 výzvy.zip
Přiloha c.6 výzvy.pdf
Přiloha c.7 výzvy.pdf
Přiloha c.8 výzvy.pdf
Přiloha c.9 výzvy.xls
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději do 13.8.2013 do 13.00 hod.
Vydal: Obec Dřevčice
 
13.8.2013 do 13.00 hod.
28.5.2013 21.6.2013 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy“


5.6.2013 Doplnění veřejné zakázky "Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy" - dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Doplnění veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


Výzva k podání nabídky - zadávací podmínky - na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Dřevčice – stavební úpravy- půdní vestavba objektu č.p. 36 – Základní a mateřské školy“
Příloha: Přílohy výzvy (zip)
Příloha: Doplnění veřejné zakázky - dotatečné informace k zadávacím podmínkám
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 13. 06. 2013 do 13:00 hodin.
13.6.2013
do 13:00 hodin.
 
 
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/483919