Úvodní strana  

 

 
 
16.12.2014
Jízdní řád linky 603, který bude platit ve vánočním období od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015
.

Spoje, které pojedou v noci z 24. na 25. prosince a v noci z 31. prosince na 1. ledna. Tyto nově zavedené spoje nahrazují linku 375 mezi Prahou a Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví, která bude v těchto nocích omezena dle jízdního řádu platného od 15. prosince 2013. Nově zavedené spoje linky 603 pojedou přes zastávku metra „Letňany“.
 

10.12.2014
Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice, které se koná 18.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 
2.12.2014
Aktuální informace ze stavby budovy u nového sportoviště ZA HUMNY
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva.pdf (953 kB)
189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
189413693_2_Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků.xls (23 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam říjen 2014.xls
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.


V úředních hodinách jsou na Obecním úřadě k vyzvednutí známky na popelnice pro rok 2014.
Těmito známkami je nutné opatřit popelnice do konce února 2014. Po tomto datu již nebudou fy. AVE popelnice odváženy.
 
8.1.2014
Poplatek ze psů na rok 2014
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek činí za kalendářní rok 100,- Kč za prvého psa a 200,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek na letošní rok je splatný nejpozději do 31.3.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
 
8.1.2014
INZERCE - STÁŽCE DOMOVA - NABÍDKA
Společřnost poskytující zabezpečení na klíč, včetně monitoringu a přenosu poplachových hlášení na mobilní telefon.
www.strazcedomova.cz

 
 Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
 
Popelnice 1 ks / měsíc (včetně všech dalších odpadů)
do konce r. 2006 r. 2007 - r. 2008 od 01.02.2009 od 01.02.2012
150,-Kč 165,-Kč 180,-Kč 200,-Kč
    (obec dotuje každý kus popelnice částkou 32,-Kč) (obec dotuje každý kus popelnice částkou 11,-Kč)
od 01.01.2013 od 01.02.2014    
240,-Kč 250,-Kč    
       
Stočné 1 osoba/měsíc
do konce r. 2007 r. 2008 od 01.02.2009 od 01.01.2013
83,-Kč 93,-Kč 105,-Kč 105,-Kč
       
Stočné firma/rok
do konce r. 2002 r . 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
3000,-Kč 4.000,-Kč 5.000,-Kč 5.000,-Kč
       
Stočné rekreační objekt/rok
do konce r. 2002 r. 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
1250,-Kč 1.600,-Kč 2.000,-Kč 2.000,-Kč
       
Voda 1m3
do konce r. 2002 r. 2003 - r. 2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
12,-Kč 18,-Kč 20,-Kč  21,-Kč
       
od 01.01.2014      
22,-Kč      
       
Stočné 1m3 – u objektů napojených na veřejný vodovod bez dalšího zdroje vody
od 01.01.2012      
30,-Kč