Úvodní strana  

 

 
 
6.12.2017
Poděkování zakládajícím členům spolku Dřeváček.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem svým i jménem všech obyvatel obce Dřevčice, poděkovala zakládajícím členům spolku Dřeváček za to, jak po dobu téměř deseti let, s příkladným nadšením a nezištně, vedli děti k zájmu o kulturu a rozdávali radost ostatním, dětem, rodičům a svým sousedům.

Činnost spolku vždy byla a věřím, že nadále bude, velmi milým zpestřením v dnešní době, které vládnou technologie, televizní programy, internet a kde na organizovanou a ušlechtilou zábavu zbývá příliš málo času.
Všem odstupujícím členům přeji mnoho úspěchů v jejich dalším životě a jejich nástupcům přeji, aby se jim podařilo udržet původní odkaz spolku a aby Dřeváček i v budoucnu dokázal probouzet úsměvy a radost v srdcích svých členů i všech přihlížejících.

Eva Šafarčíková, starostka
15.11.2017
Fotogalerie - Naši juniorští sportovci:
Viktorie Čedíková - Výsledky v roce 2017

Sofie Brablecová, vícemistryně ČR v akrobatické gymnastice

 
8.11.2017
Vážení spoluobčané, příznivci Dřeváčku,

dovolte mi, abych Vám jménem našeho spolku poděkoval za přízeň a podporu, kterou nám po celou dobu činnosti projevujete. A není to doba krátká: vánoční jarmarky, rozloučení se školním rokem, a další akce pro Vás připravujeme v téměř nezměněné sestavě již od roku 2007.
Za deset let poměrně náročné práce zákonitě dojde k „vyhoření“, výraznému úbytku sil a nápadů, které by negativně ovlivnilo kvalitu pořádaných akcí. Proto jsme se rozhodli ukončit, nebo alespoň výrazně omezit programovou činnost spolku.
Uvědomujeme si, že pro mnohé z Vás bude toto naše rozhodnutí zklamáním. Sami bychom byli rádi, kdyby program Dřeváčku pokračoval i v budoucnosti. Pokud bude z Vaší strany, tedy z řad obyvatel Dřevčic, zájem pokračovat v činnosti, s radostí Vám předáme štafetový kolík, podělíme se o nabyté zkušenosti, zkrátka Vám budeme maximálně nápomocni.
Pokud byste tedy měli kdokoliv zájem v této činnosti pokračovat, plánujeme na středu 15.11.2017 od 19.00 hodin informativní náborovou schůzku v restauraci Dřevčický park. Předběžně se také můžete hlásit a více informací žádat na tel. čísle 728 441 864 (Alena Hospergerová).
Věřím, že se alespoň několik spolehlivých odvážlivců najde, a program bude úspěšně pokračovat.
Za spolek Dřeváček
Vít Kovářík
 
21.10.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice
h
ttps://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538191&xvyber=2109
Zdroj: https://www.volby.cz
 
10.10.2017
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ S HUDBOU V HOSPODĚ U BŘEZINŮ


Již tradiční posezení s hudbou a dobrým jídlem, které pořádá obec Dřevčice pro svoje seniory v Hospodě u Březinů, se bude letos konat v sobotu 9. 12. 2017 od 14:00 do 21:00 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát oblíbené duo hudebníků z Mělníka.
 
10.10.2017
Druhé čištění stráně pod obcí

V sobotu 7. října proběhlo již druhé čištění stráně pod obcí. Tato akce se konala za účelem zprovoznění stráně k tradičnímu sáňkování našich dětí. Odřezaly se výmladky a náletové dřeviny.
Stráň do Chobot, s krásnou vyhlídkou na horu Říp, čeká na první sněhovou nadílku.
10.10.2017
Informace o provedené rekonstrukci topného systému v budově ZŠ a MŠ

V budově ZŠ a MŠ Dřevčice proběhla výměna topného systému, který přestal sloužit svému účelu. Tato akce v hodnotě 400 tisíc korun bez DPH byla hrazena z obecního rozpočtu. Dále došlo k vyklizení sklepního prostoru, který je vybílen a bude v nejbližší době vydlážděn zámkovou dlažbou, která odvětrává a škola ho tak bude moci využívat jako svůj sklad.
10.10.2017
Kontrola a čištění kanalizační stoky „A“

Na přelomu srpna a září proběhla důkladná kontrola kanalizační stoky „A“ pomocí čisticího vozu a speciální kamery. Během této kontroly bylo zjištěno několik závažných poničení této kanalizační stoky. Některé závady jsou řešitelné lokální opravou pomocí výkopu, avšak nejhorší úsek ve spodní ulici nad čistírnou odpadních vod, kde se kanalizace nachází v hloubce cca 6 metrů pod povrchem, bude zapotřebí řešit komplexně – položením nové kanalizace. Jelikož v některých místech již odpad neteče do řadu, budeme situaci nuceni řešit jako havarijní opravu.
Jedná se o úsek v délce zhruba 150 metrů. Z důvodu, že na tuto opravu bude zapotřebí speciálního pažení a techniky, byla oslovena firma Stavokomplet, a.s., aby pro Obec zpracovala cenovou nabídku.
Opravy by měly započít co nejdříve.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě navštívit na obecním úřadě, ráda je zodpovím.
19.9.2017
Upozornění:
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu.
 
8.9.2017
Informace pro občany:
Informace o projednání stížnosti místních občanů na prach a zápach v letních měsících způsobených pracemi na polích.
16.8.2017
Informace o probíhající rekonstrukci místního obecního úřadu
 
31.7.2017
Inzerce - nabídka zaměstnání
Doručovatel/ka listovní pro region Brandýs nad Labem.
 
18.7.2017
KAM NA ÚŘAD?
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
30.6.2017
Informace pro občany:
Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu
29.6.2017
Informace pro občany:
29.6.2017
Půlmaraton Praha - Brandýs - info a fotografie

V neděli 25. 6. 2017 proběhl nejstarší český běžecký závod „Eleven půlmaraton Praha – Brandýs“. Dobrovolníci z řad našich občanů připravili občerstvení a fandili všem běžcům.

http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/306759/nejstarsi-cesky-pulmaraton-vyhral-havelka-gajdorusova-sokovala-druhym-mistem.html

Fotografie z naší občerstvovací stanice, která leží na Zápské cestě, na obratišti tohoto tradičního závodu:
http://www.rajce.net/a14203214

Těšíme se na příští ročník, který opět naše obec podpoří svou účastí.
Sportu zdar!
 

22.6.2017
Upozornění občanům

Tukové usazeniny zachycené na fotografii způsobily ucpání kanalizace (větev A1) a vyplavení fekálií do sklepa domu č.p. 187.

Při nasazení hasičů obce Dřevčice a dostupné techniky došlo nakonec k odstranění zátky a zprůchodnění kanalizace. Příště by se to však nemuselo podařit!

Vydáváme varování všem občanům a organizacím v celé obci, protože stále dochází k vylévání tuků a olejů do kanalizačního řadu, což je zjišťováno na čistírně a hrozí opětovné ucpání kdekoliv v kanalizační síti obce.

Tuky a oleje z kuchyně v uzavřených nádobách odkládejte pouze do speciální zelené popelnice na dvoře ZŠ.

OÚ Dřevčice
30.5.2017
Hrazda na Zápské cestě
19.4.2017
Fotogalerie z akce:

„UKLIĎME ČESKO 2017“ – „UKLIĎME DŘEVČICE 2017“

VELIKONOČNÍ JARMARK
10.4.2017
Obecní úřad Dřevčice od 10. 4. 2017 provádí legalizaci a vidimaci:
Vidimace (ověřování listin)
Legalizace

DORUČOVÁNÍ POŠTY OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ
9.3.2017
Rekonstrukce střechy ZŠ v roce 2016
3.3.2017
Vybudování odpočinkového místa s altánem ze získané dotace od Ministerstva zemědělství
3.3.2017
Zakoupení traktoru s kompletní výbavou pro údržbu obce
3.3.2017
Svoz bioodpadu ze zahrad pro rok 2017
 
24.2.2017
Informace pro občany

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění o omezení využívání osobních údajů.

Vedení obce Dřevčice má však zájem zachovat dlouholetou tradicí gratulací svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Z tohoto důvodu je nutno, aby každý jubilant nebo jiný rodinný příslušník udělil obecnímu úřadu souhlas:

Souhlas se zasláním blahopřání a osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

 
17.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Dřevčice č. 1/2016 o nočním klidu.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2016
4.10.2016
Plánovaný silniční okruh kolem Čelákovic.

zdroj: Pražský deník
22.6.2016
Elektronická evidence tržeb
 

22.3.2016

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ STUDIE RSA ZA HUMNY

25.2.2016
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.
 
21.12.2015
Možnost poskytnutí hospicových služeb pro naše obyvatele, tyto jsou poskytovány potřebným občanům zdarma. (viz Leták)

Nabídky práce pro Hospic knížete Václava, který tuto péči poskytuje. (viz Inzerát)
 
12.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016

 
29.10.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 
4.9.2015
YÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A STŘEDNĚ POKROČILÉ
Každé úterý a čtvrtek od 19,00 do 20,30 hodin ve společenském sále Dřevčického Parku, cena 80 Kč.
 
20.4.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.