Úvodní strana  

 

 
 
12.2.2018
DĚTSKÝ ZÁMECKÝ KARNEVAL - sobota 3. března 2018

V dřevčické sokolovně od 14,30 hodin pořádná OS Dřeváček.
8.2.2018
Nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad

Na konci ledna si nějaký neukázněný občan odlehčil od svého „problému“ u kontejnerů na separaci vedle kostela… tento nešvar se nám v poslední hojně rozšířil, různé matrace, postele, koberce, pneumatiky apod., rozházené po obci.

Vážení, takto tedy ne! Od toho máme každé jaro a podzim přistavovány velkoobjemové kontejnery!!! Letos připadají termíny jejich přistavení na
23.3. - 26.3. a 26.10. - 29.10.

Prosím, nechte si svůj objemnější odpad uskladněný na svých pozemcích a odevzdejte jej v březnu nebo v říjnu přímo do kontejnerů.
27.1.2018
Pozvánka na 4. sportovní ples v sobotu 24. února 2018

Předprodej vstupenek v v restauraci Na hřišti v Dřevčicích nebo na tel. 723 517 461.
27.1.2018
Výsledky hlasování II. kola  "Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. – 27.01.2018" za obec Dřevčice.
Zdroj: https://www.volby.cz

 
13.1.2018
Výsledky hlasování "Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018" za obec Dřevčice.
Zdroj: https://www.volby.cz

 
11.1.2018
Oznámení o získání dotace na rekonstrukci obecního úřadu
 

Vážení spoluobčané,

 

s radostí vám oznamuji, že obec Dřevčice získala na rekonstrukci přízemí obecního úřadu, která proběhla v druhé polovině loňského roku, dotaci od Středočeského kraje ve výši 769.000,00 Kč.

 

Ve spojitosti s tím se musím také zmínit o tom, že tato dotace Kraje určená na obnovu venkova je vypsána ve výši 1.000,00 Kč na každého TRVALE HLÁŠENÉHO občana.

Být trvale hlášen se nám opět vyplatilo a peníze byly použity na zkvalitnění služeb pro všechny naše občany.

 

Eva Šafarčíková, starostka
 

11.1.2018
Informace o konání přímé volby prezidenta ČR
 

Využijte svých práv a přijďte si již podruhé zvolit svého prezidenta v přímé volbě!

 

Prezidentské volby se u nás budou konat v budově ZŠ a MŠ Dřevčice.

 

Termín konání prvního kola prezidentských voleb:

 

PÁTEK 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00

SOBOTA 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00

 

Termín konání druhého kola prezidentských voleb:

 

PÁTEK 26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00

SOBOTA 27. 1. 2018 od 8:00 do 14:00

 

(V případě konání druhého kola, budou volební lístky k dispozici voličům ve volební místnosti.)

 

8.1.2018
HASIČSKÝ PLES SDH DŘEVČICE

20. ledna od 20,00 hodin v místní sokolovně.
5.1.2018
Přistavení kontejneru na vánoční stromky

Kontejner na vánoční stromky bude na ploše před obecním úřadem přistaven ve dnech 12. – 14. 1. 2018.
 
4.1.2018
Pražské vodovody a kanalizace - Omezení v dodávce pitné vody ve dnech 6. a 7. února 2018
 
4.1.2018
Výdej známek na popelnice pro rok 2018


Upozorňujeme občany, že nálepky na popelnice pro rok 2018 jsou již připraveny k vyzvednutí na OÚ.
Popelnice označené známkou na rok 2017 se budou vyvážet svozovou firmou do konce ledna t.r.
 
2.1.2018
Informace o rekonstrukci káranského výtlačného řadu v listopadu 2017.

6.12.2017
Poděkování zakládajícím členům spolku Dřeváček.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem svým i jménem všech obyvatel obce Dřevčice, poděkovala zakládajícím členům spolku Dřeváček za to, jak po dobu téměř deseti let, s příkladným nadšením a nezištně, vedli děti k zájmu o kulturu a rozdávali radost ostatním, dětem, rodičům a svým sousedům.

Činnost spolku vždy byla a věřím, že nadále bude, velmi milým zpestřením v dnešní době, které vládnou technologie, televizní programy, internet a kde na organizovanou a ušlechtilou zábavu zbývá příliš málo času.
Všem odstupujícím členům přeji mnoho úspěchů v jejich dalším životě a jejich nástupcům přeji, aby se jim podařilo udržet původní odkaz spolku a aby Dřeváček i v budoucnu dokázal probouzet úsměvy a radost v srdcích svých členů i všech přihlížejících.

Eva Šafarčíková, starostka
15.11.2017
Fotogalerie - Naši juniorští sportovci:
Viktorie Čedíková - Výsledky v roce 2017

Sofie Brablecová, vícemistryně ČR v akrobatické gymnastice

 
8.11.2017
Vážení spoluobčané, příznivci Dřeváčku,

dovolte mi, abych Vám jménem našeho spolku poděkoval za přízeň a podporu, kterou nám po celou dobu činnosti projevujete. A není to doba krátká: vánoční jarmarky, rozloučení se školním rokem, a další akce pro Vás připravujeme v téměř nezměněné sestavě již od roku 2007.
Za deset let poměrně náročné práce zákonitě dojde k „vyhoření“, výraznému úbytku sil a nápadů, které by negativně ovlivnilo kvalitu pořádaných akcí. Proto jsme se rozhodli ukončit, nebo alespoň výrazně omezit programovou činnost spolku.
Uvědomujeme si, že pro mnohé z Vás bude toto naše rozhodnutí zklamáním. Sami bychom byli rádi, kdyby program Dřeváčku pokračoval i v budoucnosti. Pokud bude z Vaší strany, tedy z řad obyvatel Dřevčic, zájem pokračovat v činnosti, s radostí Vám předáme štafetový kolík, podělíme se o nabyté zkušenosti, zkrátka Vám budeme maximálně nápomocni.
Pokud byste tedy měli kdokoliv zájem v této činnosti pokračovat, plánujeme na středu 15.11.2017 od 19.00 hodin informativní náborovou schůzku v restauraci Dřevčický park. Předběžně se také můžete hlásit a více informací žádat na tel. čísle 728 441 864 (Alena Hospergerová).
Věřím, že se alespoň několik spolehlivých odvážlivců najde, a program bude úspěšně pokračovat.
Za spolek Dřeváček
Vít Kovářík
 
21.10.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice
h
ttps://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538191&xvyber=2109
Zdroj: https://www.volby.cz
 
10.10.2017
Druhé čištění stráně pod obcí

V sobotu 7. října proběhlo již druhé čištění stráně pod obcí. Tato akce se konala za účelem zprovoznění stráně k tradičnímu sáňkování našich dětí. Odřezaly se výmladky a náletové dřeviny.
Stráň do Chobot, s krásnou vyhlídkou na horu Říp, čeká na první sněhovou nadílku.
10.10.2017
Informace o provedené rekonstrukci topného systému v budově ZŠ a MŠ

V budově ZŠ a MŠ Dřevčice proběhla výměna topného systému, který přestal sloužit svému účelu. Tato akce v hodnotě 400 tisíc korun bez DPH byla hrazena z obecního rozpočtu. Dále došlo k vyklizení sklepního prostoru, který je vybílen a bude v nejbližší době vydlážděn zámkovou dlažbou, která odvětrává a škola ho tak bude moci využívat jako svůj sklad.
10.10.2017
Kontrola a čištění kanalizační stoky „A“

Na přelomu srpna a září proběhla důkladná kontrola kanalizační stoky „A“ pomocí čisticího vozu a speciální kamery. Během této kontroly bylo zjištěno několik závažných poničení této kanalizační stoky. Některé závady jsou řešitelné lokální opravou pomocí výkopu, avšak nejhorší úsek ve spodní ulici nad čistírnou odpadních vod, kde se kanalizace nachází v hloubce cca 6 metrů pod povrchem, bude zapotřebí řešit komplexně – položením nové kanalizace. Jelikož v některých místech již odpad neteče do řadu, budeme situaci nuceni řešit jako havarijní opravu.
Jedná se o úsek v délce zhruba 150 metrů. Z důvodu, že na tuto opravu bude zapotřebí speciálního pažení a techniky, byla oslovena firma Stavokomplet, a.s., aby pro Obec zpracovala cenovou nabídku.
Opravy by měly započít co nejdříve.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě navštívit na obecním úřadě, ráda je zodpovím.
19.9.2017
Upozornění:
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu.
 
8.9.2017
Informace pro občany:
Informace o projednání stížnosti místních občanů na prach a zápach v letních měsících způsobených pracemi na polích.
16.8.2017
Informace o probíhající rekonstrukci místního obecního úřadu
 
31.7.2017
Inzerce - nabídka zaměstnání
Doručovatel/ka listovní pro region Brandýs nad Labem.
 
18.7.2017
KAM NA ÚŘAD?
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
30.6.2017
Informace pro občany:
Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu
29.6.2017
Informace pro občany:
29.6.2017
Půlmaraton Praha - Brandýs - info a fotografie

V neděli 25. 6. 2017 proběhl nejstarší český běžecký závod „Eleven půlmaraton Praha – Brandýs“. Dobrovolníci z řad našich občanů připravili občerstvení a fandili všem běžcům.

http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/306759/nejstarsi-cesky-pulmaraton-vyhral-havelka-gajdorusova-sokovala-druhym-mistem.html

Fotografie z naší občerstvovací stanice, která leží na Zápské cestě, na obratišti tohoto tradičního závodu:
http://www.rajce.net/a14203214

Těšíme se na příští ročník, který opět naše obec podpoří svou účastí.
Sportu zdar!
 

22.6.2017
Upozornění občanům

Tukové usazeniny zachycené na fotografii způsobily ucpání kanalizace (větev A1) a vyplavení fekálií do sklepa domu č.p. 187.

Při nasazení hasičů obce Dřevčice a dostupné techniky došlo nakonec k odstranění zátky a zprůchodnění kanalizace. Příště by se to však nemuselo podařit!

Vydáváme varování všem občanům a organizacím v celé obci, protože stále dochází k vylévání tuků a olejů do kanalizačního řadu, což je zjišťováno na čistírně a hrozí opětovné ucpání kdekoliv v kanalizační síti obce.

Tuky a oleje z kuchyně v uzavřených nádobách odkládejte pouze do speciální zelené popelnice na dvoře ZŠ.

OÚ Dřevčice
30.5.2017
Hrazda na Zápské cestě
19.4.2017
Fotogalerie z akce:

„UKLIĎME ČESKO 2017“ – „UKLIĎME DŘEVČICE 2017“

VELIKONOČNÍ JARMARK
10.4.2017
Obecní úřad Dřevčice od 10. 4. 2017 provádí legalizaci a vidimaci:
Vidimace (ověřování listin)
Legalizace

DORUČOVÁNÍ POŠTY OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ
9.3.2017
Rekonstrukce střechy ZŠ v roce 2016
3.3.2017
Vybudování odpočinkového místa s altánem ze získané dotace od Ministerstva zemědělství
3.3.2017
Zakoupení traktoru s kompletní výbavou pro údržbu obce
3.3.2017
Svoz bioodpadu ze zahrad pro rok 2017
 
24.2.2017
Informace pro občany

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění o omezení využívání osobních údajů.

Vedení obce Dřevčice má však zájem zachovat dlouholetou tradicí gratulací svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Z tohoto důvodu je nutno, aby každý jubilant nebo jiný rodinný příslušník udělil obecnímu úřadu souhlas:

Souhlas se zasláním blahopřání a osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

 
17.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Dřevčice č. 1/2016 o nočním klidu.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2016
4.10.2016
Plánovaný silniční okruh kolem Čelákovic.

zdroj: Pražský deník
22.6.2016
Elektronická evidence tržeb
 

22.3.2016

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ STUDIE RSA ZA HUMNY

25.2.2016
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.
 
21.12.2015
Možnost poskytnutí hospicových služeb pro naše obyvatele, tyto jsou poskytovány potřebným občanům zdarma. (viz Leták)

Nabídky práce pro Hospic knížete Václava, který tuto péči poskytuje. (viz Inzerát)
 
12.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016

 
29.10.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 
4.9.2015
YÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A STŘEDNĚ POKROČILÉ
Každé úterý a čtvrtek od 19,00 do 20,30 hodin ve společenském sále Dřevčického Parku, cena 80 Kč.
 
20.4.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.