Úvodní strana  

 

 
 
25.3.2015
Upozornění - odstávka vody 31.3.2015

Obecní úřad Dřevčice oznamuje, že z důvodu havarijní opravy potrubí v obci, bude v úterý 31. března 2015
v době od 4,00 do 24,00 hodin přerušena dodávka vody.
Bude zajištěna náhradní dodávka pitné vody přistavením dvou cisteren v obci.
 
17.3.2015
Informace občanům o průběhu dobrovolné akce "zpřístupnění cesty ke stále v obci Dřevčice".

 
27.2.2015
Pozvánka a oznámení občanům o dobrovolné akci

"zpřístupnění cesty ke skále v obci Dřevčice" a dále výzva k součinnosti:
Navržené termíny, kdy bude čistění přístupové cesty ke skále probíhat:
14. 3. 2015, 21. 3. 2015, 28. 3. 2015 a 4. 4. 2015
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
6.2.2015
Informace k uzavírce ulice Pražská v Brandýse nad Labem:

Od 17. února 2015 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem. Autobusové linky 345, 367, 375, 477 a 603 budou odkloněny ulicemi Královická, Zápská a Tyršova. Dojde ke zrušení zastávky „Náměstí“ a jako náhrada bude zřízena zastávka „U Soudu“. Autobusové linky 376, 405, 406, 407, 419 a 420 budou ukončeny v zastávce „Náměstí“ a bude pro ně zrušena zastávka „Nádraží“.

výlukové jízdní řády autobusových linek 375, 367, které jezdí přes naši Obec Dřevčice.
linka 367.pdf
linka 375.pdf
 
13.1.2015
V úředních hodinách jsou na Obecním úřadě Dřevčice PO a ST od 15:00 do 18:00 hodin k vyzvednutí ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2015.
Těmito známkami je nutné opatřit popelnice do konce února 2015. Po tomto datu již nebudou firmou AVE popelnice odváženy.

 
13.1.2015
Poplatek ze psů na rok 2015
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek činí za kalendářní rok 100,- Kč za prvého psa a 200,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek na letošní rok je splatný nejpozději do 31.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
 
2.12.2014
Aktuální informace ze stavby budovy u nového sportoviště ZA HUMNY
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva.pdf (953 kB)
189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
189413693_2_Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků.xls (23 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam říjen 2014.xls
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.

 
8.1.2014
INZERCE - STÁŽCE DOMOVA - NABÍDKA
Společřnost poskytující zabezpečení na klíč, včetně monitoringu a přenosu poplachových hlášení na mobilní telefon.
www.strazcedomova.cz

 
 Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
 
Popelnice 1 ks / měsíc (včetně všech dalších odpadů)
do konce r. 2006 r. 2007 - r. 2008 od 01.02.2009 od 01.02.2012
150,-Kč 165,-Kč 180,-Kč 200,-Kč
    (obec dotuje každý kus popelnice částkou 32,-Kč) (obec dotuje každý kus popelnice částkou 11,-Kč)
od 01.01.2013 od 01.02.2014    
240,-Kč 250,-Kč    
       
Stočné 1 osoba/měsíc
do konce r. 2007 r. 2008 od 01.02.2009 od 01.01.2013
83,-Kč 93,-Kč 105,-Kč 105,-Kč
       
Stočné firma/rok
do konce r. 2002 r . 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
3000,-Kč 4.000,-Kč 5.000,-Kč 5.000,-Kč
       
Stočné rekreační objekt/rok
do konce r. 2002 r. 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
1250,-Kč 1.600,-Kč 2.000,-Kč 2.000,-Kč
       
Voda 1m3
do konce r. 2002 r. 2003 - r. 2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
12,-Kč 18,-Kč 20,-Kč  21,-Kč
       
od 01.01.2014      
22,-Kč      
       
Stočné 1m3 – u objektů napojených na veřejný vodovod bez dalšího zdroje vody
od 01.01.2012      
30,-Kč