Úvodní strana  

 

 
 
Informace občanům o ukončení dobrovolné akce
„zpřístupnění cesty ke skále v obci Dřevčice“


Vážení spoluobčané,
akce čištění cesty ke skále byla úspěšně zakončena. Na podzim tohoto roku je naplánováno vyčištění prostoru pod skálou, kde se nachází přechodně chráněná plocha „Choboty – Cvrčovické údolí“, tudíž tyto práce se mohou zahájit až od 1. října.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným za odvedenou práci.
Eva Šafarčíková – starostka obce
 
13.4.2015
Tuto sobotu 18. 4. od 8.00 do 10.00 hodin proběhne mobilní ambulantní svoz nebezpečného odpadu.
Odložit můžete vyřazené elektrické a elektronické zařízení, barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky, zářivky apod.
Odpady prosím připravte před své domy do 8.00 hodin.
Kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu budou přistaveny až v květnu. O přesném datu budeme včas informovat.
 
9.4.2015
Pozor změna telefonního čísla obecního úřadu.

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 326 396 662
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
6.2.2015
Informace k uzavírce ulice Pražská v Brandýse nad Labem:

Od 17. února 2015 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem. Autobusové linky 345, 367, 375, 477 a 603 budou odkloněny ulicemi Královická, Zápská a Tyršova. Dojde ke zrušení zastávky „Náměstí“ a jako náhrada bude zřízena zastávka „U Soudu“. Autobusové linky 376, 405, 406, 407, 419 a 420 budou ukončeny v zastávce „Náměstí“ a bude pro ně zrušena zastávka „Nádraží“.

výlukové jízdní řády autobusových linek 375, 367, které jezdí přes naši Obec Dřevčice.
linka 367.pdf
linka 375.pdf
 
2.12.2014
Aktuální informace ze stavby budovy u nového sportoviště ZA HUMNY
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva.pdf (953 kB)
189413693_1_Informace pro veřejnost.pdf (338 kB)
189413693_2_Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků.xls (23 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam říjen 2014.xls
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.

 
8.1.2014
INZERCE - STÁŽCE DOMOVA - NABÍDKA
Společřnost poskytující zabezpečení na klíč, včetně monitoringu a přenosu poplachových hlášení na mobilní telefon.
www.strazcedomova.cz

 
 Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
 
Popelnice 1 ks / měsíc (včetně všech dalších odpadů)
do konce r. 2006 r. 2007 - r. 2008 od 01.02.2009 od 01.02.2012
150,-Kč 165,-Kč 180,-Kč 200,-Kč
    (obec dotuje každý kus popelnice částkou 32,-Kč) (obec dotuje každý kus popelnice částkou 11,-Kč)
od 01.01.2013 od 01.02.2014    
240,-Kč 250,-Kč    
       
Stočné 1 osoba/měsíc
do konce r. 2007 r. 2008 od 01.02.2009 od 01.01.2013
83,-Kč 93,-Kč 105,-Kč 105,-Kč
       
Stočné firma/rok
do konce r. 2002 r . 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
3000,-Kč 4.000,-Kč 5.000,-Kč 5.000,-Kč
       
Stočné rekreační objekt/rok
do konce r. 2002 r. 2003-2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
1250,-Kč 1.600,-Kč 2.000,-Kč 2.000,-Kč
       
Voda 1m3
do konce r. 2002 r. 2003 - r. 2008 od 01.01.2009 od 01.01.2013
12,-Kč 18,-Kč 20,-Kč  21,-Kč
       
od 01.01.2014      
22,-Kč      
       
Stočné 1m3 – u objektů napojených na veřejný vodovod bez dalšího zdroje vody
od 01.01.2012      
30,-Kč