Úvodní strana  

 

 
 
14.6.2018
Informace o ordinaci lékaře

Vážení spoluobčané,
s politováním musím konstatovat, že se nyní ordinace v naší obci neotevře. Bohužel, nedošlo ke shodě představ zastupitelstva o nákladech na provoz ordinace a zároveň se ukázalo, že plánovaná ordinační doba koliduje s extrémní vytížeností MUDr. Holasové.
Chtěla bych vás ubezpečit, že dokud k tomu budu mít pravomoc, budu nadále hledat lékaře, který by přiblížil lékařskou péči občanům Dřevčic.
Věřím, že se dříve či později najde někdo, kdo bude ochoten akceptovat podmínky, které může obec nabídnout.
Eva Šafarčíková, starostka obce Dřevčice
 
13.6.2018
Pozvánka na akci obce Dřevčice, SDH Dřevčice a MŠ Dřevčice.
 ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY POLETÍME DO AFRIKY - v pátek 29.6.2018 od 17:30 hod. v dřevčickém parku u školy.
11.6.2018
Ztratil se koucourek
V minulém týdnu se nám ztratil kocourek Jureček, je šedě mourovatý, menšího vzrůstu, je mu necelý rok. Nemá obojek. Pokud byste ho někdo našel, kontaktujte mě, prosím. Děkuji, Markéta Šťastná
Tel: 737665499 adresa: Dřevčice 66
 
11.6.2018
Fotogalerie: 
Slavnostní otevření cyklostezky Dřevčice - Zápy, 9.6.2018
DĚTSKÝ DEN 2018 VE DŘEVČICÍCH
Eleven půlmaraton Praha - Brandýs 10. 6. 2018
 
5.6.2018
Pozvánka na informativní setkání občanů se členy zastupitelstva

14. 6. 2018 bezprostředně po skončení zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice.

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Dřevčice dne 14. 6. 2018
1.6.2018
Informace pro občany - květen 2018
14.5.2018
Sdělení o uzavření pracoviště Biskupská 7, Praha 1 – evidence řidičů. 
OD 1.7.2018 DOCHÁZÍ K TRVALÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1.
Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu 13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně k vyzvednutí na pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav.
3.5.2018
Fotogalerie: 
Rybářské závody 2018
Pálení čarodějnic 2018
17.4.2018
Informace o proběhlých akcích
Ukliďme Česko, ukliďme Dřevčice 7. 4. 2018
Vítání občánků - Dřevčice 14. 4. 2018
Vítání občánků - fotogalerie

 
16.4.2018
Informace pro občany 04/2018
26.3.2018
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU ZE ZAHRAD


Společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. spolu s obcí Dřevčice zajišťuje pravidelný svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů.

Velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD ZE ZAHRAD
budou přistavovány
od víkendu 31. 3. 2018 - 1. 4. 2018 vždy od soboty 9,00 do neděle 18,00 hodin
před obecním úřadem a v ulici u hřbitova.


V případě volné kapacity kontejnerů, budou kontejnery přistaveny již dříve. Vždy však budou na určeném místě do neděle do 18. hodin.
8.3.2018
Sdělení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o změně úředních hodin na pracovišti Biskupská 7, Praha 1 – evidence řidičů.

 
2.3.2018
Plán mobilního svozu nebezpečných odpadů
a plán přistavení velkoobjemových kontejnerů na rok 2018.

 
8.2.2018
Nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad

Na konci ledna si nějaký neukázněný občan odlehčil od svého „problému“ u kontejnerů na separaci vedle kostela… tento nešvar se nám v poslední hojně rozšířil, různé matrace, postele, koberce, pneumatiky apod., rozházené po obci.

Vážení, takto tedy ne! Od toho máme každé jaro a podzim přistavovány velkoobjemové kontejnery!!! Letos připadají termíny jejich přistavení na
23.3. - 26.3. a 26.10. - 29.10.

Prosím, nechte si svůj objemnější odpad uskladněný na svých pozemcích a odevzdejte jej v březnu nebo v říjnu přímo do kontejnerů.
11.1.2018
Oznámení o získání dotace na rekonstrukci obecního úřadu
 

Vážení spoluobčané,

 

s radostí vám oznamuji, že obec Dřevčice získala na rekonstrukci přízemí obecního úřadu, která proběhla v druhé polovině loňského roku, dotaci od Středočeského kraje ve výši 769.000,00 Kč.

 

Ve spojitosti s tím se musím také zmínit o tom, že tato dotace Kraje určená na obnovu venkova je vypsána ve výši 1.000,00 Kč na každého TRVALE HLÁŠENÉHO občana.

Být trvale hlášen se nám opět vyplatilo a peníze byly použity na zkvalitnění služeb pro všechny naše občany.

 

Eva Šafarčíková, starostka
 

4.1.2018
Výdej známek na popelnice pro rok 2018


Upozorňujeme občany, že nálepky na popelnice pro rok 2018 jsou již připraveny k vyzvednutí na OÚ.
Popelnice označené známkou na rok 2017 se budou vyvážet svozovou firmou do konce ledna t.r.
 
2.1.2018
Informace o rekonstrukci káranského výtlačného řadu v listopadu 2017.
6.12.2017
Poděkování zakládajícím členům spolku Dřeváček.
15.11.2017
Fotogalerie - Naši juniorští sportovci:
Viktorie Čedíková - Výsledky v roce 2017

Sofie Brablecová, vícemistryně ČR v akrobatické gymnastice

 
8.11.2017
Vážení spoluobčané, příznivci Dřeváčku,
 
21.10.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 za obec Dřevčice
h
ttps://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=538191&xvyber=2109
Zdroj: https://www.volby.cz
 
10.10.2017
Druhé čištění stráně pod obcí

V sobotu 7. října proběhlo již druhé čištění stráně pod obcí. Tato akce se konala za účelem zprovoznění stráně k tradičnímu sáňkování našich dětí. Odřezaly se výmladky a náletové dřeviny.
Stráň do Chobot, s krásnou vyhlídkou na horu Říp, čeká na první sněhovou nadílku.
10.10.2017
Informace o provedené rekonstrukci topného systému v budově ZŠ a MŠ

V budově ZŠ a MŠ Dřevčice proběhla výměna topného systému, který přestal sloužit svému účelu. Tato akce v hodnotě 400 tisíc korun bez DPH byla hrazena z obecního rozpočtu. Dále došlo k vyklizení sklepního prostoru, který je vybílen a bude v nejbližší době vydlážděn zámkovou dlažbou, která odvětrává a škola ho tak bude moci využívat jako svůj sklad.
10.10.2017
Kontrola a čištění kanalizační stoky „A“

Na přelomu srpna a září proběhla důkladná kontrola kanalizační stoky „A“ pomocí čisticího vozu a speciální kamery. Během této kontroly bylo zjištěno několik závažných poničení této kanalizační stoky. Některé závady jsou řešitelné lokální opravou pomocí výkopu, avšak nejhorší úsek ve spodní ulici nad čistírnou odpadních vod, kde se kanalizace nachází v hloubce cca 6 metrů pod povrchem, bude zapotřebí řešit komplexně – položením nové kanalizace. Jelikož v některých místech již odpad neteče do řadu, budeme situaci nuceni řešit jako havarijní opravu.
Jedná se o úsek v délce zhruba 150 metrů. Z důvodu, že na tuto opravu bude zapotřebí speciálního pažení a techniky, byla oslovena firma Stavokomplet, a.s., aby pro Obec zpracovala cenovou nabídku.
Opravy by měly započít co nejdříve.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě navštívit na obecním úřadě, ráda je zodpovím.
8.9.2017
Informace pro občany:
Informace o projednání stížnosti místních občanů na prach a zápach v letních měsících způsobených pracemi na polích.
16.8.2017
Informace o probíhající rekonstrukci místního obecního úřadu
 
18.7.2017
KAM NA ÚŘAD?
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
30.6.2017
Informace pro občany:
Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu
29.6.2017
Informace pro občany:
29.6.2017
Půlmaraton Praha - Brandýs - info a fotografie

V neděli 25. 6. 2017 proběhl nejstarší český běžecký závod „Eleven půlmaraton Praha – Brandýs“. Dobrovolníci z řad našich občanů připravili občerstvení a fandili všem běžcům.

http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/306759/nejstarsi-cesky-pulmaraton-vyhral-havelka-gajdorusova-sokovala-druhym-mistem.html

Fotografie z naší občerstvovací stanice, která leží na Zápské cestě, na obratišti tohoto tradičního závodu:
http://www.rajce.net/a14203214
Těšíme se na příští ročník, který opět naše obec podpoří svou účastí.
Sportu zdar!

22.6.2017
Upozornění občanům

Tukové usazeniny zachycené na fotografii způsobily ucpání kanalizace (větev A1) a vyplavení fekálií do sklepa domu č.p. 187.

Při nasazení hasičů obce Dřevčice a dostupné techniky došlo nakonec k odstranění zátky a zprůchodnění kanalizace. Příště by se to však nemuselo podařit!

Vydáváme varování všem občanům a organizacím v celé obci, protože stále dochází k vylévání tuků a olejů do kanalizačního řadu, což je zjišťováno na čistírně a hrozí opětovné ucpání kdekoliv v kanalizační síti obce.

Tuky a oleje z kuchyně v uzavřených nádobách odkládejte pouze do speciální zelené popelnice na dvoře ZŠ.

OÚ Dřevčice
30.5.2017
Hrazda na Zápské cestě
19.4.2017
Fotogalerie z akce:

„UKLIĎME ČESKO 2017“ – „UKLIĎME DŘEVČICE 2017“

VELIKONOČNÍ JARMARK
10.4.2017
Obecní úřad Dřevčice od 10. 4. 2017 provádí legalizaci a vidimaci:
Vidimace (ověřování listin)
Legalizace

DORUČOVÁNÍ POŠTY OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ
9.3.2017
Rekonstrukce střechy ZŠ v roce 2016
3.3.2017
Vybudování odpočinkového místa s altánem ze získané dotace od Ministerstva zemědělství
3.3.2017
Zakoupení traktoru s kompletní výbavou pro údržbu obce
24.2.2017
Informace pro občany

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění o omezení využívání osobních údajů.

Vedení obce Dřevčice má však zájem zachovat dlouholetou tradicí gratulací svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Z tohoto důvodu je nutno, aby každý jubilant nebo jiný rodinný příslušník udělil obecnímu úřadu souhlas:

Souhlas se zasláním blahopřání a osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

 
17.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Dřevčice č. 1/2016 o nočním klidu.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2016
4.10.2016
Plánovaný silniční okruh kolem Čelákovic.

zdroj: Pražský deník
22.6.2016
Elektronická evidence tržeb
 

22.3.2016

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ STUDIE RSA ZA HUMNY

25.2.2016
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.
 
21.12.2015
Možnost poskytnutí hospicových služeb pro naše obyvatele, tyto jsou poskytovány potřebným občanům zdarma. (viz Leták)

Nabídky práce pro Hospic knížete Václava, který tuto péči poskytuje. (viz Inzerát)
 
12.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016

 
29.10.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 
4.9.2015
YÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A STŘEDNĚ POKROČILÉ
Každé úterý a čtvrtek od 19,00 do 20,30 hodin ve společenském sále Dřevčického Parku, cena 80 Kč.
 
20.4.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.