Úvodní strana  

 

 
 
12.10.2019
Fotografie ze slavnostního otevření přístavby hasičské zbrojnice
10.10.2019
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Dřevčice.
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
01_ÚP_DŘEVČICE_ZČÚ.pdf
02_ÚP_DŘEVČICE_HLAVNÍ.pdf
03_ÚP_DŘEVČICE_VPS_VPO.pdf
04_ÚP_DŘEVČICE_KOORD.pdf
05_ÚP_DŘEVČICE_ŠV.pdf
06_ÚP_DŘEVČICE_ZPF.pdf
ÚP_Dřevčice_ODŮVODNĚNÍ_SJ.pdf
ÚP_Dřevčice_NÁVRH_SJ.pdf
26.9.2019
Vážení občané,

v letošním roce zavádíme samoodečty vodoměrů. Žádáme vás tímto o spolupráci.
Proveďte odečet svého vodoměru ke 30.9.2019, tento stav nám prosím nahlaste buď:
a/ zasláním na email obec.drevcice@drevcice.cz
b/ vhozením lístku, který jste dnes nalezli ve své poštovní schránce, do zelené plastové schránky u dveří do OÚ.
Děkujeme, OÚ Dřevčice

Lístek pro nahlášení samoodečtu vodoměru k 30.9.2019.pdf

 
18.9.2019
ČEZ DISTRIBUCE - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
 
18.9.2019
NOVÉ jízdní řády linek PID

O
d soboty 28. září 2019 bude pro autobusy umožněn průjezd stavbou na silnici II/610 mezi obcemi Dřevčice a Podolanka. Proto dojde k úpravě jízdních řádů linek 367, 375, 671 a 953, které tímto úsekem projíždějí. Současně dojde k úpravě jízdních řádů linek 346, 378, 379, 666, 667, 669 a 670 z důvodu zajištění návazností a prokladů s linkami 367 a 375. Navíc dojde ve stejném termínu, tedy od soboty 28. září ke zprovoznění zastávky Kbelský pivovar v Praze na linkách 302, 375, 376 a 378 – tato zastávka je zřízena pouze ve směru do Letňan.U linek, které mají pro sobotu 28. září zvláštní jízdní řád, platí tyto jízdní řády až od neděle 29. září (vždy je ta platnost na jízdním řádu vyznačena).
17.9.2019
Informace pro občany 17. 9. 2019
 

1) Na chodnících podél hlavní silnice byly minulý týden natřeny červené pruhy, které označují prostor pro zimní údržbu chodníků.

Mají v předstihu upozornit řidiče, aby neparkovali na chodnících a nechávali dostatečný prostor pro průjezd obecního traktoru.

 

2) V noci z pondělí 23. 9. 2019 (21:00) na úterý 24. 9. 2019 (05:00) nepoteče voda. Důvodem je rekonstrukce měrné šachty v poli, kterou provede firma „Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – Provoz Vodárna Káraný“.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Obecní úřad Dřevčice

13.9.2019
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY ZÁŘÍ 2019
2.9.2019
Informace MV – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR:
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO PRO PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮ
27.8.2019
 Jízdní řády autobusů PID platné od 1. září 2019 (ZIP)

 
27.8.2019
AEROBNÍ CVIČENÍ A POSILOVÁNÍ V DŘEVČICÍCH ZNOVU ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 10.9. 2019

Tělocvična ZŠ Dřevčice, Úterý 18.30 – 20.00 hodin, ZAHÁJENÍ 10.9. 2019
Informace na tel. č. 777117465 nebo na obecním úřadě.
12.8.2019
Informace o výluce - změna jízdních řádů autobusů PID platná od 19. srpna 2019

v souvislosti se zahájením 1. etapy opravy silnice II/610 mezi obcemi Dřevčice a Podolanka dojde od pondělí 19. srpna k výluce autobusů.

Linka 367
pojede z Černého Mostu do Radonic a dále po objízdné trase do Dřevčic shodně jako tomu bylo při uzavírce mostu v Radonicích.

Linka 375 bude odkloněna mezi Podolankou a Dřevčicemi přes Jenštejn a Radonice. Náhradou za odkloněnou linku 367 budou pro linku 375 zřízeny zastávky Jenštejn a Radonice.

Noční linka 953 bude jezdit rovněž po objízdné trase mezi Podolankou a Dřevčicemi.

Ve Dřevčicích bude zrušena zastávka a náhradou zastaví linky 367, 375 a 953 v provizorní zastávce Dřevčice, Hřbitov.

U linek 666, 667, 669 a 670 dochází k posunům spojů tak, aby byly ve Staré Boleslavi zajištěny přestupy na a z linek 367, 375 a 379. Bohužel s ohledem na délku objízdné trasy zejména u linky 375 není vždy možné zachovat návaznost od stejného spoje jako v trvalém stavu. Současně dojde z provozních důvodů v rámci prázdninového provozu k omezení spojů na lince 367. Na lince 378 dochází u některých spojů k posunům kvůli zachování prokladu s linkou 375.

Školní linka 671 samozřejmě vyjede až se začátkem nového školního roku a ranní spoje obslouží všechny zastávky jako v bezvýlukovém stavu.

5.8.2019
Oprava povrchu komunikace č. II/610 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka.

Oprava nakloněné kapličky u cihelny

 
27.6.2019
Nábor jógy pro děti a pro dospělé.
Informace na stránkách: www.infinityogaspace.cz
25.6.2019
Změna úředních hodin Obecního úřadu Dřevčice
ÚŘEDNÍ HODINY: PO a ST, 15:00 – 17:00 hod
Přihlašování k trvalému pobytu: PO 9:00 – 11:00 hod, ST 15:00 – 17:00 hod
Ověřování listin a podpisů: PO 9:00 – 11:00 hod, ST 15:00 – 17:00 hod
25.6.2019
Informace - cvičení
!! ÚTERNÍ CVIČENÍ PRO ÚRAZ CVIČITELKY PŘERUŠENO CCA DO ZAČÁTKU SRPNA 2019 !
20.6.2019
Informace pro občany  - červen 2019
 
7.5.2019
Fot
ogalerie
Fotky k akci pálení čarodějnic a stavění májky 2019
Slavnostní otevření obnovené pěšiny z Dřevčic do Popovic
3.5.2019
Výzva majitelům neudržovaných pozemků v obci Dřevčice.

 
2.5.2019
Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi
 
16.4.2019
Zveřejnění výkazu Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné – 2018


V souladu se zákonem obec Dřevčice jako vlastník vodovodu a kanalizace zveřejňuje výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obec Dřevčice jako vlastník vodovodu a kanalizace zveřejňuje výkaz Porovnání všech položek vypočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Výkaz najdete na úřední desce.
3.4.2019
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY DŘEVČIC

16. 4. 2019 a 7. 5. 2019
od 9:00 do 11:00 hodin a pak vždy na druhé úterý v měsíci, je možné se objednat k Mgr. Petře Štemberkové (advokát), která bude poskytovat pro občany naší obce bezplatnou právní poradnu v prostorách budovy OÚ Dřevčice.

Poradna je určena pro všechny, kdo potřebují právní radu, informovat se o svých právech a povinnostech, potřebují nalézt řešení v různých životních situacích. Právní konzultace trvá 15 minut, paní advokátka si vyslechne problém, seznámí klienta s možnostmi řešení a doporučí vhodný postup.

Právní konzultace ve všech oborech práva je pro občany bezplatná.
Objednání do právní poradny je možné v úředních hodinách na OÚ Dřevčice,
nebo e-mailem na adrese: obec.drevcice@drevcice.cz.
2.4.2019
PODĚKOVÁNÍ DŘEVČICKÝM RYBÁŘŮM
Obecní úřad Dřevčice děkuje všem rybářům za úklid kolem rybníka, který provedli poslední březnovou sobotu ☺
Nové telefonní číslo na správce obecního rybníka T.K. ml.: 604 141 784.
 
1.4.2019
Informace o výluce autobusů

Z důvodu uzavírky mostu v obci Radonice dojde od pondělí 8. dubna 2019 k výluce autobusové dopravy. Rekonstrukce mostu by měla být hotova do září letošního roku.

Linka 367 bude vedena po objízdné trase mimo Jenštejn. Autobusy pojedou z Radonic přímo do Dřevčic, kde bude zřízena provizorní zastávka Dřevčice- hřbitov a dále do Brandýsa nad Labem.

Linka 671 bude rovněž mírně posílena jako náhradní spojení zejména pro děti dojíždějící z Jenštejna do škol v Brandýse.

Ranní spoj bude pro zajištění dostatečné kapacity zajištěn jedním autobusem z Jenštejna a druhým autobusem z Přezletic přes Podolanku. Všechny spoje budou po dobu uzavírky zastavovat i ve Dřevčicích.
 
19.3.2019
Poděkování členům JSDH.

Obecní úřad Dřevčice tímto děkuje našim hasičům za brigádu s pilami v nové oplocence v Chobotech, která se konala v sobotu 16. 3. 2019.

Poděkování členům MSDP.

Obecní úřad Dřevčice tímto děkuje Mysliveckému sdružení Dřevčice - Popovice za obrovský kus práce, kterou odvedli její členové na svojí brigádě v prostoru nově vznikající oplocenky u skály, která se konala v sobotu 2.3.2019.
12.3.2019
Zahájení svozu bioodpadu ze zahrad v roce 2019

Od víkendu 6.4.2019 - 7.4.2019 budou velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrad přistavovány vždy od soboty 9,00 do neděle 18,00 hodin před obecním úřadem a v ulici u hřbitova.
11.3.2019
Dokončení prací na obnovení pěšiny z Dřevčic do Popovic v roce 2019

V sobotu 9. 3. 2019 byly dokončeny práce na obnovení pěšiny do Popovic!
Tentokrát jsme pracovali na dvě směny, abychom stihli své dílo dokončit v měsíci březnu, jelikož jsme se pohybovali v přechodně chráněné krajinné oblasti. Práce na úpravě terénu bylo ještě dost a dost…
Občerstvení bylo tedy nutné ☺
Dorazili jsme až do Popovic, všem MOC děkujeme !!!

Luboš Holeček – místostarosta, obecní úřad Dřevčice.
4.3.2019
Kůrovec ničí naše lesy - výzva pro vlastníky lesů:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
25.2.2019
Práce na obnovení pěšiny z Dřevčic do Popovic v roce 2019 - část druhá

Práce na obnovení pěšiny do Popovic pokračují. I při druhé letošní brigádě se nás sešlo opět mnoho, nejen místních. Podařilo se nám vyčistit stráň od náletových dřevin a částečně upravit terén pěšiny.Ještě jsme u toho stihli uklízet. Těšíme se, že na příští brigádě dokončíme práce na obnovení pěšiny ☺+
Současně členové mysliveckého spolku zahájili prořezávku v místě budoucí oplocenky, ve které letos společně vysadíme cca 900 sazenic listnáčů.

Luboš Holeček, místostarosta
13.2.2019
Plán mobilního ambulantního svozu NO a VOK 2019.
30.1.2019
Práce na obnovení staré pěšiny do Popovic v roce 2019
7.1.2019
Upozornění obecní úřadu:

Místo pro odkládání vánočních stromů je letos v parku u školy
(ohraničeno červenobílou páskou), odkládejte zde pouze vánoční stromky. Prostor je monitorován kamerami. Děkujeme.

Známky na popelnice pro r. 2019 se budou vydávat na OÚ ve 2. polovině ledna.
Známky na popelnice na rok 2018 jsou stále platné až do konce února r. 2019.

Předpisy na roční poplatek za psa/psy pro rok 2019
se budou vydávat zároveň při osobním převzetí známky na popelnici na obecním úřadě.

19.12.2018
Stavby v obci:
Oprava kanalizace stoka A
Firmy BMH a Stavokomplet provedly 2. etapu opravy kanalizační stoky „A“, která je tímto (nákladem cca 3 miliony Kč) opravena. Podle počasí bude rekonstruováno 6 vstupních šachet.
Přístavba hasičárny 2018

Fotogalerie z akcí:
Vánoční jarmark 1.12.2018
Sázení lípy svobody 28.10.2018
8.12.2018 dopoledne proběhla poslední letošní brigáda na skocích, za účasti vyznavačů geocachingu, hasičů a občanů.

8.12.2018
Dárkové poukazy v hodnotě 800,00 Kč na nákup ročního rybářského lístku
budou k prodeji od středy 12.12.2018.
5.12.2018
Veřejná vyhláška - návrh zadání Územního plánu Dřevčice je vystaven k nahlédnutí v termínu od 5.12.2018 do 7.1.2019.
Příloha: Územní plán Dřevčice - Návrh zadání k projednání.pdf
30.11.2018
Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva obce Dřevčice č. 2/2018, které se koná 13.12.2018  
21.11.2018
Upozorňujeme, že obecní knihovna je v provozu každý čtvrtek od 16:30 – 17:30 hod v budově OÚ.
 
5.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřevčice č. 1/2018 dne 1.11.2018.
Usnesení č. 1/2018.
thn_1BEFFF71-01FA-461E-AA5C-37F06E05A725 (002).jpg30.10.2018
Dřevčický rybník - aktuální informace - říjen 2018


Vážení rybáři a příznivci Dřevčického rybníku,

v neděli 28. 10. 2018 byla do našeho rybníka vypuštěna čerstvá várka ryb z Třeboně. Přivezl je a vlastnoručně vypustil do vody sponzor rybolovu v našem rybníce a zároveň majitel firmy Xtreme fishing v jedné osobě.
Děkujeme!
Eva Šafarčíková, starostka


http://www.xtreme-fishing.cz(rybářské vybavení, návnady, pruty, vidličky, vlasce, šňůry, navijáky, oblečení)

Fotogalerie
Video MP4
12.10.2018
Oznámení

Vážení občané,
byli jsme donuceni přistoupit k pokácení tohoto vzrostlého stromu na místním hřbitově, který byl z ½ suchý a podle vyjádření dendrologa napadený troudnatcem kopitovitým.
Seberadikálnější redukce stromu v tomto stavu již neměla smysl, tudíž se nedal zachránit a hrozilo reálné nebezpečí újmy na majetku a životech.
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Dřevčice
 
8.10.2018
PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané,

chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za vysokou účast v letošních komunálních volbách. Výsledku si velmi vážíme a budeme se snažit nezklamat vaši důvěru.
Eva Šafarčíková, starostka
 

6.10.2018
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DREVČICE


PROVOZNĚ EKONOMICKÁ STUDIE RSA ZA HUMNY

thn_BCH1.jpg11.9.2018
Fotogalerie: BĚH CHOBOTY 2018
10.9.2018
INFORMACE PRO OBČANY - SPLNĚNÉ ÚKOLY ZA 06, 07, 08 / 2018
1.8.2018
Dřevčický rybník – aktuální informace


Vážení rybáři a milovníci ryb v Dřevčickém rybníku,

chtěla bych vás touto cestou informovat, že se nám od letošních prázdnin změnil správce. Nově se o naše ryby, včetně jejich vyváženého krmení stará porybný Tomáš Kropáček mladší, u kterého si můžete kupovat i povolenky na rok 2018. (tel.: 725 441 971).
Pro dospělého: na období 08-12/2018 za 450,-Kč a denní za 70,- Kč, děti do 12-ti let mají rybolov zdarma.
Z peněz takto získaných se kupují ryby a krmivo pro ně.

Dále bych vás chtěla zdvořile požádat, abyste vzhledem k této skutečnosti, nekrmili naše kapříky!!!
Pečivo, které naházíte do rybníka a které rybky nesnědí, zahnívá a kazí se voda. Jak je rybám v takovém prostředí nemusím asi vysvětlovat…

Pokud chcete kapříkům přilepšit, odevzdejte svoje nasušené pečivo a chleba u paní Kropáčkové v garáži a o uváženou distribuci se postará Tomáš Kropáček mladší, sám.

Děkuji.
Eva Šafarčíková, starostka
 
12.7.2018
Rybářský řád - Dřevčický rybník
3.7.2018
Fotogalerie:
ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY POLETÍME DO AFRIKY, 29. 6. 2018
2.7.2018
Naši juniorští sportovci -  Sofie Brablecová
27.6.2018
Fotogalerie
Na Skocích proběhla tuto sobotu 1. letošní brigáda, jejímž účelem byla údržba zbujelé vegetace.
Zvláštní poděkování patří skupině zapálených hledačů kešek, vedených místostarostou Lubošem Holečkem, který tuto akci zorganizoval.

Za pozornost stojí, že se této ohlášené akce zúčastnilo 30 lidí, kteří se sjeli z různých míst ČR, oproti malé skupince našich místních občanů. Děkujeme!
26.6.2018
Fotogalerie

Turnaj o putovní pohár starostky obce Dřevčice v kopané 2018
Sobotního turnaje o putovní pohár starostky obce Dřevčice 2018 se zúčastnila 4 mužstva:
SG Radonice - 1. místo
SG Předměřice
SG Dřevčice
SG Sojovice
Naše „Stará garda“ se letos umístila na 3. místě, gratuluji! Příští rok si pohár jistě vybojujeme zpátky do Dřevčic!
Zároveň děkuji TJ Sokol za pořádání celé akce a zajištění výborného guláše pro sportovce!
 
14.6.2018
Informace o ordinaci lékaře

Vážení spoluobčané,
s politováním musím konstatovat, že se nyní ordinace v naší obci neotevře. Bohužel, nedošlo ke shodě představ zastupitelstva o nákladech na provoz ordinace a zároveň se ukázalo, že plánovaná ordinační doba koliduje s extrémní vytížeností MUDr. Holasové.
Chtěla bych vás ubezpečit, že dokud k tomu budu mít pravomoc, budu nadále hledat lékaře, který by přiblížil lékařskou péči občanům Dřevčic.
Věřím, že se dříve či později najde někdo, kdo bude ochoten akceptovat podmínky, které může obec nabídnout.
Eva Šafarčíková, starostka obce Dřevčice
 
11.6.2018
Fotogalerie: 
Slavnostní otevření cyklostezky Dřevčice - Zápy, 9.6.2018
DĚTSKÝ DEN 2018 VE DŘEVČICÍCH
Eleven půlmaraton Praha - Brandýs 10. 6. 2018
 
1.6.2018
Informace pro občany - květen 2018
14.5.2018
Sdělení o uzavření pracoviště Biskupská 7, Praha 1 – evidence řidičů. 
OD 1.7.2018 DOCHÁZÍ K TRVALÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1.
Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu 13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně k vyzvednutí na pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav.
3.5.2018
Fotogalerie: 
Rybářské závody 2018
Pálení čarodějnic 2018
17.4.2018
Informace o proběhlých akcích
Ukliďme Česko, ukliďme Dřevčice 7. 4. 2018
Vítání občánků - Dřevčice 14. 4. 2018
Vítání občánků - fotogalerie

 
16.4.2018
Informace pro občany 04/2018
26.3.2018
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU ZE ZAHRAD


Společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. spolu s obcí Dřevčice zajišťuje pravidelný svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů.

Velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD ZE ZAHRAD
budou přistavovány
od víkendu 31. 3. 2018 - 1. 4. 2018 vždy od soboty 9,00 do neděle 18,00 hodin
před obecním úřadem a v ulici u hřbitova.


V případě volné kapacity kontejnerů, budou kontejnery přistaveny již dříve. Vždy však budou na určeném místě do neděle do 18. hodin.
8.2.2018
Nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad

Na konci ledna si nějaký neukázněný občan odlehčil od svého „problému“ u kontejnerů na separaci vedle kostela… tento nešvar se nám v poslední hojně rozšířil, různé matrace, postele, koberce, pneumatiky apod., rozházené po obci.

Vážení, takto tedy ne! Od toho máme každé jaro a podzim přistavovány velkoobjemové kontejnery!!! Letos připadají termíny jejich přistavení na
23.3. - 26.3. a 26.10. - 29.10.

Prosím, nechte si svůj objemnější odpad uskladněný na svých pozemcích a odevzdejte jej v březnu nebo v říjnu přímo do kontejnerů.
11.1.2018
Oznámení o získání dotace na rekonstrukci obecního úřadu
 

Vážení spoluobčané,

 

s radostí vám oznamuji, že obec Dřevčice získala na rekonstrukci přízemí obecního úřadu, která proběhla v druhé polovině loňského roku, dotaci od Středočeského kraje ve výši 769.000,00 Kč.

 

Ve spojitosti s tím se musím také zmínit o tom, že tato dotace Kraje určená na obnovu venkova je vypsána ve výši 1.000,00 Kč na každého TRVALE HLÁŠENÉHO občana.

Být trvale hlášen se nám opět vyplatilo a peníze byly použity na zkvalitnění služeb pro všechny naše občany.

 

Eva Šafarčíková, starostka
 

2.1.2018
Informace o rekonstrukci káranského výtlačného řadu v listopadu 2017.
6.12.2017
Poděkování zakládajícím členům spolku Dřeváček.
15.11.2017
Fotogalerie - Naši juniorští sportovci:
Viktorie Čedíková - Výsledky v roce 2017

Sofie Brablecová, vícemistryně ČR v akrobatické gymnastice

 
8.11.2017
Vážení spoluobčané, příznivci Dřeváčku,
 
10.10.2017
Druhé čištění stráně pod obcí

V sobotu 7. října proběhlo již druhé čištění stráně pod obcí. Tato akce se konala za účelem zprovoznění stráně k tradičnímu sáňkování našich dětí. Odřezaly se výmladky a náletové dřeviny.
Stráň do Chobot, s krásnou vyhlídkou na horu Říp, čeká na první sněhovou nadílku.
10.10.2017
Informace o provedené rekonstrukci topného systému v budově ZŠ a MŠ

V budově ZŠ a MŠ Dřevčice proběhla výměna topného systému, který přestal sloužit svému účelu. Tato akce v hodnotě 400 tisíc korun bez DPH byla hrazena z obecního rozpočtu. Dále došlo k vyklizení sklepního prostoru, který je vybílen a bude v nejbližší době vydlážděn zámkovou dlažbou, která odvětrává a škola ho tak bude moci využívat jako svůj sklad.
10.10.2017
Kontrola a čištění kanalizační stoky „A“

Na přelomu srpna a září proběhla důkladná kontrola kanalizační stoky „A“ pomocí čisticího vozu a speciální kamery. Během této kontroly bylo zjištěno několik závažných poničení této kanalizační stoky. Některé závady jsou řešitelné lokální opravou pomocí výkopu, avšak nejhorší úsek ve spodní ulici nad čistírnou odpadních vod, kde se kanalizace nachází v hloubce cca 6 metrů pod povrchem, bude zapotřebí řešit komplexně – položením nové kanalizace. Jelikož v některých místech již odpad neteče do řadu, budeme situaci nuceni řešit jako havarijní opravu.
Jedná se o úsek v délce zhruba 150 metrů. Z důvodu, že na tuto opravu bude zapotřebí speciálního pažení a techniky, byla oslovena firma Stavokomplet, a.s., aby pro Obec zpracovala cenovou nabídku.
Opravy by měly započít co nejdříve.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě navštívit na obecním úřadě, ráda je zodpovím.
8.9.2017
Informace pro občany:
Informace o projednání stížnosti místních občanů na prach a zápach v letních měsících způsobených pracemi na polích.
16.8.2017
Informace o probíhající rekonstrukci místního obecního úřadu
 
18.7.2017
KAM NA ÚŘAD?
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
30.6.2017
Informace pro občany:
Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu
29.6.2017
Informace pro občany:
22.6.2017
Upozornění občanům

Tukové usazeniny zachycené na fotografii způsobily ucpání kanalizace (větev A1) a vyplavení fekálií do sklepa domu č.p. 187.

Při nasazení hasičů obce Dřevčice a dostupné techniky došlo nakonec k odstranění zátky a zprůchodnění kanalizace. Příště by se to však nemuselo podařit!

Vydáváme varování všem občanům a organizacím v celé obci, protože stále dochází k vylévání tuků a olejů do kanalizačního řadu, což je zjišťováno na čistírně a hrozí opětovné ucpání kdekoliv v kanalizační síti obce.

Tuky a oleje z kuchyně v uzavřených nádobách odkládejte pouze do speciální zelené popelnice na dvoře ZŠ.

OÚ Dřevčice
30.5.2017
Hrazda na Zápské cestě
19.4.2017
Fotogalerie z akce:

„UKLIĎME ČESKO 2017“ – „UKLIĎME DŘEVČICE 2017“

VELIKONOČNÍ JARMARK
10.4.2017
Obecní úřad Dřevčice od 10. 4. 2017 provádí legalizaci a vidimaci:
Vidimace (ověřování listin)
Legalizace

DORUČOVÁNÍ POŠTY OBČANŮM S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ
9.3.2017
Rekonstrukce střechy ZŠ v roce 2016
3.3.2017
Vybudování odpočinkového místa s altánem ze získané dotace od Ministerstva zemědělství
3.3.2017
Zakoupení traktoru s kompletní výbavou pro údržbu obce
24.2.2017
Informace pro občany

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění o omezení využívání osobních údajů.
Vedení obce Dřevčice má však zájem zachovat dlouholetou tradicí gratulací svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Z tohoto důvodu je nutno, aby každý jubilant nebo jiný rodinný příslušník udělil obecnímu úřadu souhlas:

Souhlas se zasláním blahopřání a osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

 
17.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Dřevčice č. 1/2016 o nočním klidu.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2016
4.10.2016
Plánovaný silniční okruh kolem Čelákovic.

zdroj: Pražský deník
22.6.2016
Elektronická evidence tržeb
 

22.3.2016

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ STUDIE RSA ZA HUMNY

25.2.2016
Do dvora Základní školy Dřevčice byla umístěna popelnice na sběr použitého potravinového oleje.
Oleje prosím vkládejte pouze v uzavřených PET lahvích.
 
21.12.2015
Možnost poskytnutí hospicových služeb pro naše obyvatele, tyto jsou poskytovány potřebným občanům zdarma. (viz Leták)

Nabídky práce pro Hospic knížete Václava, který tuto péči poskytuje. (viz Inzerát)
 
12.11.2015
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016

 
29.10.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 
4.9.2015
YÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A STŘEDNĚ POKROČILÉ
Každé úterý a čtvrtek od 19,00 do 20,30 hodin ve společenském sále Dřevčického Parku, cena 80 Kč.
 
20.4.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
27.2.2015
Na dvůr Základní školy byl přidán kontejner na použitý textil a obuv od firmy Koutecký.
 
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

Informace o převzetí jmění společnosti Domov Dřevčice, spol. s r.o., 
 
Vývoj cen služeb v obci Dřevčice
Na základě vyhodnocení nákladů v roce 2013 za svoz TKO a dodávku vody byly usnesením obecního zastupitelstva o cenách služeb pro rok 2014 změněny ceny na:
Odvoz TKO 250 Kč/měsíc/ 1 ks popelnice
Vodné 22 Kč/1 m3
Pro plátce měsíčního poplatku za TKO formou trvalého příkazu u banky (nikoliv formou INKASA) je nutné upravit výši poplatku počínaje platbou za měsíc únor 2014.